Kontakt

Feministeerium menetleb ühiskonda feministlikust perspektiivist, naljaga ja naljata.

Toeta Eesti feministliku mõtte arendamist — annetused on oodatud! MTÜ Oma Tuba, konto: EE941010220237419221, selgitus: annetus Feministeeriumile.

Feministeeriumi artiklite tõlkeid vene keelde toetab tõlkebüroo Pangloss.

Küsimuste, ettepanekute, teemavihjete või kaastööpakkumiste korral kirjuta meile e-mailile info@feministeerium.ee. Vastame viie tööpäeva jooksul. Selgitustaotlustele ja märgukirjadele 30 päeva jooksul.