Sõnastik: seksism

Seksism on arusaam, suhtumine või käitumine, mis väljendab negatiivset ja stereotüüpset suhtumist, mis põhineb inimese sool. Mõiste võeti kasutusele USA naisliikumises 60ndatel kui paralleelmõiste rassismile ning tähendas algselt negatiivset suhtumist just naistesse ja naiselikkusesse. Hiljem on seda hakatud kasutama laiemalt, ka meeste kontekstis. Seksistlikuks peetakse näiteks reklaame, mis objektistavad inimesi, näidates neid kontekstiväliselt paljastena (näiteks reklaamides autorehve, aga mitte dušigeeli) või lõigates ära nägusid, nii et ainult keha on nähtav. Sagedasemad on näited naiste kohta, eriti mis puudutab kontekstivälist alasti olemist.

Pilt on pärit Piret Räni 21. sajandi aabitsast
Piret Räni ja “21. sajandi aabits”. Piret joonistas päris reklaame maha. Originaalis oli silikooni reklaam ilma peata.

Samuti peetakse seksistlikuks reklaame, kus inimesi esitatakse soostereotüüpsetes rollides (naised kui naeratavad kohvimasinad või mehed kui madala IQ-ga koduhaljdad, kes vajavad ainult ühe nupuga pesumasinat, et aru saada kuidas see töötab).

Inglise keelne vaste on sexism.

Tegemist on saripostitusega “sõnastik”. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.

0
FacebookTwitterEmail

Aita areneda Eesti feministlikul mõttel!

Sinu annetus aitab Feministeeriumit töös hoida — algatada uusi projekte, tasuda kaaskirjutajatele ja arendada kohalikku feministlikku mõtet.

Anneta

Loe ka

Rosie the Riveteri sajad näod

Eelmisel nädalal pani nii mõnegi feministi kulmu kergitama, et rahvuskonservatiivse erakonna IRLi naiskogu reklaamis suurkogu eel oma liidrikandidaati Kaia Ivat…

Sõnastik: ableism ehk suutmissurve

Ingliskeelne sõna ableism tähistab võimelisuse, suutlikkuse eelistamist (able – suutlik, võimeline). Laiemalt on tegu diskrimineerimise ja eelarvamusliku suhtumisega erivajaduse/puude alusel…