Sõnastik:

queer

Queer tähendab kõige avarama definitsiooni kohaselt kõiki seksuaalseid ja soolisi identiteete ja ilmnemisviise, mis erinevad heteroseksuaalsest normist või ei allu binaarsele ettekujutusele soolisusest. Queer-teooria uurib, kuidas ”normaalsust” ja ”ebanormaalsust” konstrueeritakse ning ülal hoitakse. Lühidalt öeldes lõhub queer-teooria arusaama, et on olemas mingid normaalsed ja ebanormaalsed viisid, kuidas olla seksuaalne naine või mees (ning üldse jäädakse väljapoole raamidest naine ja mees). Lisaks mõtlevad queer-liikumine ja queer-teooria seksuaalsusest ja soolisusest teiste ühiskondlike seoste kaudu nagu näiteks klassisuhted, rass või rahvus.

Sõna algne tähendus inglise keeles on “imelik” või “veider”, kuid hiljem hakati seda kasutama homode kohta, sageli halvustavalt. 80-ndate lõpupoole hakkasid queer-teoreetikud ja aktivistid sõna “tagasi” võtma. See on lisaks akadeemiale kasutuses kunstis, kultuuris ja poliitikas.

Eesti keeles ei ole sõnale queer laialt kasutusel olevat vastet. Kasutatud on sõna kväär.

Tegemist on saripostitusega “sõnastik”. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.