fbpx

Sõnastik: intersektsionaalsus

Foto: Thierry Ehrmann/Creative Commons

Intersektsionaalsus on feministlik sotsioloogiline teooria, mille abil analüüsitakse erin ebavõrdsuskategooriate ja võimusuhete koosmõju. Intersektsionaalse lähenemise järgi ei toimi klassikalised rõhumise vormid, näiteks seksism, rassism, homofoobia jms üksi, vaid omavahel põimunult. Inglisekeelne termin intersectionality viitab “ristmikule”, kus need kategooriad, identiteedid, rõhumiste süsteemid jne omavahel konkreetsetes kontekstides ristuvad.

Üks näide intersektsionaalsest lähenemisest on nn black feminism, mis väidab, et mustanahaliseks naiseks olemise kogemust ei saa käsitleda eraldi nahavärvi või soo kaudu, vaid need kaks kategooriat mõjutavad ja võimendavad teineteist. Intersektsionaalse feministliku teooria võttis kasutusele black feminism‘i liikumises osaleja Kimberlé Crenshaw. Ta kritiseeris soouuringute arusaama, et naised on “ainult” naised ning osutas sellele, et on olemas teisi tegureid, mis mõjutavad diskrimineerimist, näiteks rahvus ja nahavärv, vanus või klass.

Kuigi Crenshaw tuli teooriaga välja aastal 1989, tärkasid selle alusideed märksa varem, juba 19. sajandil. Näiteks pidas Sojourner Truth oma kuulsa kõne “Ain’t I a Woman” 1851.

Eesti kontekstis tasub vaadata koos sugu ja rahvust, sest paljud soolise ebavõrdsuse trendid võimenduvad teisest rahvusest gruppide puhul (nii on venekeelsete meeste oodatav eluiga veel lühem kui eestikeelsete meeste oma ning venekeelsete naiste palgalõhe oluliselt suurem kui eestikeelsete naiste puhul). Rahvus ja sugu pööravad ka nii mõnedki tavapärased eeldused pea peale. Kui reeglina on tööpuudus meeste seas kõrgem kui naiste seas, siis oli see üleeelmisel aastal kõige kõrgem venekeelsete naiste seas.

Peale rahvuse ja nahavärvi vaadeldakse intersektsionaalse analüüsi puhul ka puuet, klassi, vanust, seksuaalsust ja usku.

Tegemist on saripostitusega “sõnastik”. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.

5
FacebookTwitterEmail

Toeta meid!

Sinu annetus aitab Feministeeriumit töös hoida — algatada uusi projekte, tasuda kaaskirjutajatele ja arendada kohalikku feministlikku mõtet.

Anneta

Loe ka

Sõnastik. Demiseksuaalsus

Demiseksuaalse puhul tuntakse seksuaalset külgetõmmet vaid sel juhul, kui inimesega on tekkinud emotsionaalne side. See, kui lähedane peab emotsionaalne side olema,…

Sõnastik. Klaaslift

Klaaslifti metafooriga (ingl glass escalator) viidatakse nähtusele, kus meestel on suurem tõenäosus kogeda kiiret edu valdkonnis, milles on ülekaalus naised…

Hoia end meie tegemistega kursis

Feministeeriumi uudiskiri ilmub iga kuu alguses. Loe eelmisi uudiskirju siit.