fbpx

Sõnastik: misogüünia

Julia Gillard in action

Misogüünia (ingl misogyny) tähendab naistepõlgust või naistevihkamist. Mõiste pärineb kreeka keelest (misos ‘viha’ ja gynē ‘naine’). Feministlikus teoorias peetakse misogüüniat poliitiliseks ideoloogiaks mida võib võrrelda rassismi või antisemitismiga ning mis õigustab ja säilitab naiste madalamat positsiooni ühiskonnas. Antonüüm on misandria, ehk meestevihkamine.

Misogüünia võib väljenduda mitmesugustel viisidel, näiteks läbi soolise diskrimineerimise, naistevastase vägivalla, seksismi, naiste alavääristamise. Misogüüniat võib leida nii muistsetes müütides, mõnedes religioonides kui ka mitme lääne filosoofi juures. Nietzsche solvas sageli naisi (“Naine oli jumala teine viga” või “Oled teel naiste juurde? Ära unusta piitsa!”).*

Mõned aastad tagasi pidas toonane Austraalia peaminister Julia Gillard parlamendis leegitseva kõne misogüünia teemal, mille tulemusel definitsiooni sõnastikes hiljem muudeti.

Vaata ja naudi toonase opositsioonijuhi (ja paraku hilisema peaministri) Tony Abbotti kiiresti muutuvat näoilmet.

Tegemist on saripostitusega “sõnastik”. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.

*Nietzsche and the Feminine, 1994, University of Virginia Press, isbn=0-8139-1495-7, p. 11

0
FacebookTwitterEmail

Toeta meid!

Sinu annetus aitab Feministeeriumit töös hoida — algatada uusi projekte, tasuda kaaskirjutajatele ja arendada kohalikku feministlikku mõtet.

Anneta

Loe ka

Sõnastik. Nõusolekuseadus

Nõusolekuseaduseks nimetatakse seksuaalvägivalla õiguslikku regulatsiooni, milles lähtutakse põhimõttest, et igasugune tahtevastane suguline läbikäimine on kuritegu.  Harilikult on seksuaalse enesemääramise vastased…

Sõnastik. Demiseksuaalsus

Demiseksuaalse puhul tuntakse seksuaalset külgetõmmet vaid sel juhul, kui inimesega on tekkinud emotsionaalne side. See, kui lähedane peab emotsionaalne side olema,…

Hoia end meie tegemistega kursis

Feministeeriumi uudiskiri ilmub iga kuu alguses. Loe eelmisi uudiskirju siit.