fbpx

Sõnastik: transsoolisus

Stoppkaader filmist Boy’s Don’t Cry.

Transsoolisus (transgender) on üldmõiste mis koondab enda alla inimesed, kelle sooline identiteet ja/või sooline eneseväljendus ei lange kokku bioloogilise ja/või juriidilise sooga. Trans tähendab ladina keeles ületamist. Mõiste on seotud sooga ega puutu seksuaalsusesse. Transsoolised inimesed võivad olla nii hetero-, homo-, biseksuaalsed või aseksuaalsed nagu kõik teisedki. Sel põhjusel on üha enam hakatud loobuma transseksuaalsuse mõiste kasutamisest.

Filmisoovitus teema juurde on Boy's Don't Cry (1999)
Mõned filmisoovitused teema juurde: Boy’s Don’t Cry (1999); All About My Mother (1999); Ma vie en rose (1997); Laurence Anyways (2012); Predestination (2014).

Ühe grupi moodustavad inimesed, kes tunnetavad, et neil on teine sugu (sooidentiteet) kui neile määratud juriidiline sugu ning kes on valmis oma keha osaliselt või tervikuna korrigeerima kirurgia ja/või hormoonravi abil. Sageli nimetatakse neid MTF (Male to Female – mehest naiseks) või FTM (Female to Male – naisest meheks). Sellisel juhul on transseksuaalsus meditsiiniline termin ja tähendab inimesele üleminekufaasi (käesoleval hetkel meditsiinis transseksuaalsuse mõistet veel kasutatakse). Kui ta on oma sugu korrigeerinud, võib ta end ka edaspidi transsoolisena määratleda, aga ei pruugi. Paljud määratlevad end lihtsalt oma sisemise soo järgi. On ka neid, kes määratlevad end kui (osaliselt) mõlemast soost või vastupidi, ei kummastki ning neid, kes määratlevad enda soo väljaspool teadaolevat soobinaarsust.

Tegemist on saripostitusega “sõnastik”. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.

0
FacebookTwitterEmail

Toeta meid!

Sinu annetus aitab Feministeeriumit töös hoida — algatada uusi projekte, tasuda kaaskirjutajatele ja arendada kohalikku feministlikku mõtet.

Anneta

Loe ka

Sõnastik. Nõusolekuseadus

Nõusolekuseaduseks nimetatakse seksuaalvägivalla õiguslikku regulatsiooni, milles lähtutakse põhimõttest, et igasugune tahtevastane suguline läbikäimine on kuritegu.  Harilikult on seksuaalse enesemääramise vastased…

Hoia end meie tegemistega kursis

Feministeeriumi uudiskiri ilmub iga kuu alguses. Loe eelmisi uudiskirju siit.