fbpx

Sõnastik: sooline võrdõiguslikkus

Foto: UNDP Usbekistan (sarjast, millised on ametid, kus sugu ei ole oluline ja kutsenõue pole määrav)

Sooline võrdõiguslikkus on inimõigus ja tähendab naiste ja meeste võrdseid õiguseid, kohustusi, võimalusi ja vastutust eri eluvaldkondades. Näiteks võrdseid õigusi haridusele ja valimisõigust, aga ka võrdseid võimalusi eneseteostuseks ja majanduslikult iseseisvaks eluks. See ei tähenda, et kõik naised peavad traktoristideks või kaevuriteks hakkama, aga naised, kes tahavad, võivad neid ameteid valida ilma seaduslike piiranguteta (mis on ka Eestis võimalik aastast 2009: progress!) ning sellega leiba teenida.

Eesti soolise võrdõiguslikkuse seadust kohaldatakse kõikides ühiskonnaelu valdkondades, välja arvatud usuelus ja perekonna- või eraelu suhetes, kuid soolisest võrdõiguslikkusest on põhjust rääkida ka seadusest väljajäänud alades. Näiteks kuidas jagunevad kodutööd ja hoolduskoormus pereliikmete vahel ning kuidas mõjutab see nende võimalust õppida või palgatööd teha?

Soolise võrdõiguslikkuse vastand on sooline ebavõrdsus, mitte sooline erinevus. Kui keegi teatab, et sooline võrdõiguslikkus talle ei meeldi, sest naised ja mehed peaksid erinevad olema, siis on ta millestki valesti aru saanud.

Inglisekeelne vaste on gender equality.

Tegemist on saripostitusega “sõnastik”. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.

0
FacebookTwitterEmail

Toeta meid!

Sinu annetus aitab Feministeeriumit töös hoida — algatada uusi projekte, tasuda kaaskirjutajatele ja arendada kohalikku feministlikku mõtet.

Anneta

Loe ka

Sõnastik. Demiseksuaalsus

Demiseksuaalse puhul tuntakse seksuaalset külgetõmmet vaid sel juhul, kui inimesega on tekkinud emotsionaalne side. See, kui lähedane peab emotsionaalne side olema,…

Sõnastik. Klaaslift

Klaaslifti metafooriga (ingl glass escalator) viidatakse nähtusele, kus meestel on suurem tõenäosus kogeda kiiret edu valdkonnis, milles on ülekaalus naised…

Hoia end meie tegemistega kursis

Feministeeriumi uudiskiri ilmub iga kuu alguses. Loe eelmisi uudiskirju siit.