Sõnastik: soolise võrdõiguslikkuse seadus

Foto: Justice is blind, mj ecker. CC

Soolise võrdõiguslikkuse seadus jõustus Eestis 1.05.2004, samal päeval kui Eestis ühines Euroopa Liiduga. Soolise võrdõiguslikkuse seadust kohaldatakse kõikides ühiskonnaelu valdkondades, välja arvatud usuvaldkonnas ning eraelu suhetes.

Seaduse eesmärk on tagada põhiseadusest tulenev sooline võrdne kohtlemine ning edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust kui üht põhilist inimõigust ja üldist hüve kõigis ühiskonnaelu valdkondades. Selleks on keelatud sooline diskrimineerimine ja sätestatud võimalus oma õigusi kaitsta ja nõuda kahjude hüvitamist. Sooliseks diskrimineerimiseks loetakse ka inimese halvemat kohtlemist seoses raseduse ja sünnitamise, lapsevanemaks olemise ja perekondlike kohustuste täitmisega.

Ühtlasi kohustab seadus riigi ja kohalike omavalitsusüksuste asutusi, haridusasutusi ja tööandjaid edendama soolist võrdõiguslikkust.

Diskrimineerimise kahtluse puhul kehtib jagatud tõendamiskohustus, mis tähendab, et isik, kelle vastu avaldus on esitatud (nt tööandja), peab ise tõendama, et ta ei ole rikkunud võrdse kohtlemise põhimõtet. Kui ta seda ei tee, võrdsustatakse see diskrimineerimise omaksvõtuga.

Seaduse nõuete täitmist jälgib võrdõigusvolinik.

Kehtiva seaduse täistekstiga saab tutvuda Riigiteatajas. Inglise keelne nimetus on Gender Equality Act ja ametlik tõlge on leitav siit.

Tegemist on saripostitusega “sõnastik”. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.

0
FacebookTwitterEmail

Toeta meid!

Sinu annetus aitab Feministeeriumit töös hoida — algatada uusi projekte, tasuda kaaskirjutajatele ja arendada kohalikku feministlikku mõtet.

Anneta

Loe ka

Sõnastik: aseksuaalsus

Aseksuaalsus (ingl asexuality) on katustermin, millega tähistatakse puuduvat aktiivset seksuaalset külgetõmmet. Aseksuaalsus on spektrinähtus ja hõlmab ka demiseksuaalsust ja muid…

Sõnastik: kehahäbistamine

Kehahäbistamine on enda või teiste häbistamine füüsilise välimuse põhjal. Kehahäbistamisega kaasneb mõtteviis, et alati tuleks enda keha juures midagi muuta…

Hoia end meie tegemistega kursis

Feministeeriumi uudiskiri ilmub iga kuu alguses. Loe eelmisi uudiskirju siit.

Ostukorv
  • Ostukorvis pole tooteid.