Sõnastik: homoromantiline inimene

Homoromantiline (ingl k homoromantic) inimene tähendab inimest, kellel tekivad romantilised tunded endaga samast soost inimese suhtes. See aga ei pruugi tähendada, et ta soovib ka füüsiliselt jagada end tingimata samast soost inimesega. Seksuaalsus on inimese loomulik osa, mis kätkeb endas eri tundeid ja käitumist –  bioloogilist, erootilist, füüsilist, emotsionaalset, sotsiaalset või hingelist.

Seega ei väljendu seksuaalsus ainult füüsiliselt, vaid on palju laiem mõiste. Lisaks seksile võib see tähendada tundeid, identiteeti, pereloomist, puudutusi, unistusi, soove, hoiakuid, väärtuseid, rolle jpm. Inimene võib kogeda oma seksuaalsust eri eluperioodil ja olukordades erinevalt. Näiteks võib see väljenduda nii oma seksuaalse identiteedi leidmises kui ka selles, mida inimene peab eri eluperioodidel seksuaalsuhetes oluliseks.

Seksuaalsuse üks osa, külgetõmme, jaguneb kaheks – emotsionaalseks ja füüsiliseks. Suuremal osal inimestest langevad need kaks külgetõmmet kokku. Näiteks tunneb inimene romantilist ja füüsilist tülgetõmmet endaga samast soost inimese suhtes (homoseksuaalne inimene). On ka neid, kes tunnevad romantilist külgetõmmet samast soost inimese suhtes (homoromantiline), kuid füüsiline külgetõmme on neil vaid teisest soost inimeste suhtes. Neid variatsioone leidub veelgi, näiteks võib inimene tunda romantilist külgetõmmet teisest soost inimese, füüsilist aga samast soost inimese suhtes jne.

Tegemist on saripostitusega “sõnastik”. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.

6
FacebookTwitterEmail

Toeta meid!

Sinu annetus aitab Feministeeriumit töös hoida — algatada uusi projekte, tasuda kaaskirjutajatele ja arendada kohalikku feministlikku mõtet.

Anneta

Loe ka

Sõnastik: ageism ehk vanussurve

Sõna vanussurve (inglise k ageism) märgib vanuselist tõrjumist ehk negatiivseid, eelarvamuslikke stereotüüpseid suhtumisi ja diskrimineerimist vanuse alusel. Vanussurve on kahjulik,…

Sõnastik: ableism ehk suutmissurve

Ingliskeelne sõna ableism tähistab võimelisuse, suutlikkuse eelistamist (able – suutlik, võimeline). Laiemalt on tegu diskrimineerimise ja eelarvamusliku suhtumisega erivajaduse/puude alusel…

Sõnastik: soolõime

Soolõime (ingl gender mainstreaming) on strateegia, mille eesmärk on soolise võrdõiguslikkuse eesmärgi lõimimine kõikidesse poliitikameetmetesse. Strateegia hõlmab kõiki poliitikakujundamise etappe.