fbpx

Sõnastik: soolõime

Soolõime lühikokkuvõte: mõõda, analüüsi, paranda. Pilt: Therese Banström / Creative Commons

Soolõime (ingl gender mainstreaming) on strateegia, mille eesmärk on soolise võrdõiguslikkuse eesmärgi lõimimine kõikidesse poliitikameetmetesse. Strateegia hõlmab kõiki poliitikakujundamise etappe.

Eestis on soolise võrdõiguslikkuse edendamise (st soolõime) kohustus kehtestatud soolise võrdõiguslikkuse seadusega. Igasuguseid strateegiaid, poliitikaid ja tegevuskavasid planeerides, ellu viies ja hinnates peavad riigi ja kohalike omavalitsuste asutused lähtuma naiste ja meeste erinevatest vajadustest ja ühiskondlikust staatusest ning arvestama, kuidas meetmed mõjutavad naiste ja meeste olukorda ühiskonnas. Lähtepunkt on see, et avalikud teenused peavad olema kujundatud nii, et need oleksid meestele ja naistele võrdselt ligipääsetavad, võrdselt hea kvaliteediga ja kohandatud mõlema grupi vajadustele vastama.

Eesti keeles on soolõime asemel varem kasutatud terminit “soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine” ning paljud juhendmaterjalid on leitavad selle kaudu.

Vaata ka võrdõigusvoliniku kantselei soolõime käsiraamatut.

Seotud sõnad: sooneutraalsus, sootundlikkus, soopimedus.

Tegemist on saripostitusega “sõnastik”. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.

2
FacebookTwitterEmail

Toeta meid!

Sinu annetus aitab Feministeeriumit töös hoida — algatada uusi projekte, tasuda kaaskirjutajatele ja arendada kohalikku feministlikku mõtet.

Anneta

Loe ka

Sõnastik. Nõusolekuseadus

Nõusolekuseaduseks nimetatakse seksuaalvägivalla õiguslikku regulatsiooni, milles lähtutakse põhimõttest, et igasugune tahtevastane suguline läbikäimine on kuritegu.  Harilikult on seksuaalse enesemääramise vastased…

Sõnastik. Demiseksuaalsus

Demiseksuaalse puhul tuntakse seksuaalset külgetõmmet vaid sel juhul, kui inimesega on tekkinud emotsionaalne side. See, kui lähedane peab emotsionaalne side olema,…

Hoia end meie tegemistega kursis

Feministeeriumi uudiskiri ilmub iga kuu alguses. Loe eelmisi uudiskirju siit.