fbpx

Sõnastik: soopimedus

Hello darkness. Pilt: Şerban Constantin / Creative Commons

Soopimedus või sootuimus (ingl gender blindness) on sõna, mida kasutatakse eelkõige selliste seaduste ja poliitikameetmete puhul, mis näevad inimesi ühetaolisena ja eiravad neid spetsiifilisi sotsiaalseid, kultuurilisi, majanduslikke ja poliitilisi kontekste, milles naised ja mehed elavad. Tulemuseks on meetmed, mis ei vasta eri sugude vajadustele ega arvesta nende erinevate rollidega või “kohustustega” ühiskonnas. Seega põlistavad need ebavõrdsust või halvemal juhul süvendavad seda.

Näiteks võib tuua hooldushüvitise määra vähendamise 100% pealt 80% peale majanduskriisi ajal. Hooldushüvitise sihtgrupiks on “isikud”, kes põetavad haiget last või pereliiget ega saa seetõttu tööl käia. Kärbe oli oma olemuselt sooneutraalne ja mõeldud ühtemoodi kõigile, kes seda kasutavad. Aga 77% hüvitise kasutajatest olid kärpe ajal naised (ja see number ei ole oluliselt muutunud), sest üldiselt jäävad Eesti kultuuriruumis haigete lastega koju pigem naised. Samas on just laste või teiste pereliikmete eest hoolitsemine asjaolu, mis halvendab naiste positsiooni tööturul ja on üks soolise palgalõhe põhjus. Sest miks maksta sama palju töötajale, kes iga hetk võib koju jääda? Kärpeid tehti kriisi ajal kiiresti ning nende soolist mõju ei analüüsitud. Tagajärjeks oli muudatus, mis mõjutas ebaproportsionaalselt naisi ning võimendas sissetulekute erinevust meeste ja naiste vahel.

Soopimeduse vastand on sootundlikkus.

Vaata ka EIGE sõnastiku definitsiooni

Seotud sõnad: sooneutraalsus, sootundlikkus, soolõime.

Tegemist on saripostitusega “sõnastik”. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.

2
FacebookTwitterEmail

Toeta meid!

Sinu annetus aitab Feministeeriumit töös hoida — algatada uusi projekte, tasuda kaaskirjutajatele ja arendada kohalikku feministlikku mõtet.

Anneta

Loe ka

Sõnastik. Nõusolekuseadus

Nõusolekuseaduseks nimetatakse seksuaalvägivalla õiguslikku regulatsiooni, milles lähtutakse põhimõttest, et igasugune tahtevastane suguline läbikäimine on kuritegu.  Harilikult on seksuaalse enesemääramise vastased…

Sõnastik. Demiseksuaalsus

Demiseksuaalse puhul tuntakse seksuaalset külgetõmmet vaid sel juhul, kui inimesega on tekkinud emotsionaalne side. See, kui lähedane peab emotsionaalne side olema,…

Hoia end meie tegemistega kursis

Feministeeriumi uudiskiri ilmub iga kuu alguses. Loe eelmisi uudiskirju siit.