Sõnastik:

feminism

Kõige üldisemalt on feminism poliitiline liikumine, mis sai alguse 19. sajandil ning taotleb naistele meestega võrdseid õiguseid ja võimalusi.
Poliitilisest liikumisest kasvas välja feministlik teooria, mis pakub teoreetilist raamistikku, millega analüüsida soolist ebavõrdsust eri akadeemilistes distsipliinides nagu sotsiaal- ja majandusteadused, antropoloogia, kirjandus, kunst, filosoofia jne. Kuna feminisme on mitmesuguseid, võib terminit kasutada mitmuses (näited eri feminismisuundadest on liberaalfeminism, radikaalfeminism, ökofeminism, queer-feminism jne).

Feminismi jagatakse tavaliselt kolmeks laineks.

Esimene laine sai alguse 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alul, ning see keskendus peamiselt naiste juriidilistele õigustele, eelkõige õigusele valida ja olla valitud poliitilistele ametikohtadele (nn sufražetid). Liikumine toimus paljudes riikides, eriti teravaks läks võitlus hääleõiguse eest Suurbritannias.

Teise laine feminism sai alguse USAst 60ndatel, levis hiljem Euroopasse ja Aasiasse ning kestis umbes 80ndateni. Teise laine ajal tõusid keskmesse seni privaatsfääri peetud teemad nagu seksuaalsus, perekond, reproduktiivsed õigused, naise keha jne. Hakati võitlema ka naistevastase vägivalla, sh seaduste vastu, mis lubasid abielusisest vägistamist, ning loodi varjupaiku ja seksuaalvägivalla kriisikeskuseid.

Kolmanda laine feminismi alguseks võib pidada 90ndaid ning märksõnadeks said globaliseerumine ja intersektsionaalsus. Sõna hakkasid võtma eri nahavärvi, rahvuse, religiooni, ja seksuaalse orientatsiooniga naised.

6811762634_e55e2561d1_b

Foto: Tamara Cralu/Creative Commons

Eestis on olemas nii aktiivne naisliikumine kui akadeemiline feminism, arengute ajatelg on meil rahvusvahelisest ajaloost mõnevõrra erinev.

Sõna ise on pärit prantsuse filosoofi Charles Fourier’ sulest 1837. aastal. Laiemalt läks see käibele 19. sajandi teisel poolel Prantsusmaal ja Hollandis ning sealt edasi Inglismaal ja USAs. Kaasajal defineerib Oxford English Dictionary feministi naiste õiguste ja sugude võrdsuse toetajana, nii et ka mehed võivad feministid olla – kõik sõltub suhtumisest. Nõukogude ajastu lõpuaastail ilmunud ENE annab aga feminismile bioloogilise tähenduse: “feminism, naiselikkus, naiselike kehavormide või omaduste olemasolu mehel.”

Tegemist on saripostitusega “sõnastik”. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.