Toetajad

Feministeeriumi põhirahastus tuleb edukalt läbitud projektikonkurssidest. Väiksemal määral toetavad meie tegevust ka eraisikutest annetajad ja ettevõtted. Feministeeriumi artiklite tõlkeid vene keelde toetab tõlkebüroo Pangloss.

2018. aastal saab Feministeerium suurprojektide konkursi raames toetust Hasartmängumaksu Nõukogult (42 000 €). Lisaks viime ellu väiksemamahulisi projekte, mida rahastab Euroopa Liit Eesti Arengukoostöö Ümarlaua kaudu (teavitusprojekt “Feminist ei raiska. Olulised sammud nullkuluni!”*) ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Suure osa Feministeeriumi tööst moodustab vabatahtlik töö.

1.10.2018–1.04.2019 saab Feministeerium toetust Põhjamaade Ministrite Nõukogust projekti “Improving the quality and increasing the amount of Russian-language media content that is created by and targeting minority and underrepresented groups in Estonia” raames.

Varem on Feministeerium saanud toetust Norra toetuste 2009–2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programmist ja Hasartmängumaksu Nõukogu taotlusvoorudest.

 

 

 

*Teavitusprojekti “Feminist ei raiska! Olulised sammud nullkuluni” sisu eest vastutab MTÜ Oma Tuba ja see ei väljenda Euroopa Liidu seisukohti.