fbpx

Toetajad

Feministeeriumi põhirahastus tuleb edukalt läbitud projektikonkurssidest. Väiksemal määral toetavad meie tegevust ka eraisikutest annetajad ja ettevõtted. 2019. aasta eelarvest moodustas Hasartmängumaksu Nõukogu rahastus 59%, muud projektitoetusted (Hooandja, Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Aktiivsete Kodanike Fond) 27% ja annetused 14%. Suure osa Feministeeriumi tööst moodustab vabatahtlik töö. 2019. aastal tegi Feministeeriumi kollektiiv vabatahtliku tööd kokku 911 tundi, ehk keskmiselt 3.6 töötundi iga tööpäev.*

Käimasolevad projektid

Avatud Eesti Fondi ja Vabaühenduste Liidu vahendatud EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fondi konkursi projekt “Minu keha, minu teha”. Projekt kestab vahemikus 01.07.2021 – 31.06.2023. Toetus on 99 994 €.

Projekti eesmärk on suurendada teadlikkust Eesti ühiskonnas, et oluline osa inimõigustest on kehaline autonoomia ehk õigus langetada iseseisvaid otsuseid oma keha, seksuaalsuse ja reproduktiivsuse üle. Projekti partneriteks on Eesti Seksuaaltervise Liit, MTÜ Vägivallavaba Elu Kaitseks, Peace Action Community Estonia, Icelandic Women’s Rights Association (Island) ning mitteametlik rühmitus Sotsiaalmeedikud.

Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vabaühenduste 2020. aasta arenguhüppe taotlusvooru projekt “Roosa tiiger – Feministeeriumi kommunikatsiooni arenguhüpe”. Projekt kestab vahemikus 01.12.2020 – 31.01.2022. Toetus on 19 811 €.

Projekti eesmärk on arendada Feministeeriumi kommunikatsioonivõimekust piiratud ressursside tingimuses. Tegevused hõlmavad Feministeeriumi tiimi jooksvat nõustamist ja koolitamist strateegilise kommunikatsiooni valdkonnas, samuti tehniliste oskuste omandamist koolituste kaudu.

Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse konkursi “Soolise võrdõiguslikkuse toetamine ja edendamine” projekt nimega “ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust”

Projekti eesmärk on toetada ja edendada soolist võrdõiguslikkust mitmesugustele sihtgruppidele suunatud teavitustegevuse ja kaasavate ürituste kaudu. Feministeeriumi ülesanne on korraldada teavitustöö, e-kirjakursus, loovtöökonkurss ja kogukonnaüritused. Tegevused on suunatud noortele, naistele (sh venekeelsetele naistele), meestele, tööandjatele, haridustöötajatele, poliitikakujundajatele ja -rakendajatele ning vabaühendustele.

Projekti juhib Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT), partneriteks on Feministeerium, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE. Projekti kestab vahemikus 01.01.2020–31.12.2021. Feministeeriumi osa projektitoetusest on aastas 53 975‬ € (kokku 107 950‬ €).

Avatud Eesti Fondi ja Vabaühenduste Liidu vahendatud EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fondi konkursi projekt “Toetav kogukond ja huvikaitse: Oma Hääl”. 

Projekti eesmärk on tõhustada viise, kuidas Feministeerium oma sihtgruppide huvisid kaitseb, korraldada temaatilisi üritusi ja avaldada artikleid ning teha teavitustööd. Tegevused on suunatud haavatavate gruppide, peaasjalikult naiste, seksuaal- ja soovähemustesse kuuluvatele inimestele.

Projekti partneriteks on MTÜ Naiste Laine, Eesti Noorte Vaimse tervise Liikumine ja Norra ühendus Salam Norge. Projekt kestab vahemikus 01.12.2019–30.07.2021, toetus on 59 934 €.

Avatud Eesti Fondi ja Vabaühenduste Liidu vahendatud EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fondi konkursi raames projekt „Feministeeriumi valvekoerarolli võimekuse arendamine“. Projekt kestab vahemikus 01.08.2020–30.07.2021. Toetus on 16 500 €.

Projekti eesmärk on arendada Feministeeriumi valvekoerarollivõimekust uuriva ajakirjanduse võtete kaudu, mille tulemusel on Feministeeriumi toimetajatel suutlikus iseseisvalt teha süvaanalüüse soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise valdkonnas. Projekti käigus koolitatakse Feministeeriumi toimetajaid uuriva ajakirjanduse valdkonnas ja juhendatakse neid iseseisva uurimistöö tegemisel.

SA Archimedese noorteagentuuri vahendatud Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi algatuse “Kohalikud solidaarsusprojektid” projekt „Küta edasi! Tervem ja rõõmsam aktivist“. Projekt kestab vahemikus 01.08.2020–30.10.2021. Toetus on 6000 €.

Projekti eesmärk on parandada aktivistide teadlikkust vaimse tervise teemadest ja nende võimekust hoida enda vaimset tervist, samuti luua tugivõrgustik sotsiaalsete liikumiste aktivistide vahel. Projekti kaugem eesmärk on toetada jätkusuutlike sotsiaalsete liikumiste arengut Eestis. Projektis pakutakse vaimse tervise teemalisi töötube ja muid üritusi Eestis inimõiguste, sotsiaalse õigluse ja keskkonnakaitseküsimustega tegutsevatele aktivistidele ja nende lähedastele.

Varem on Feministeerium saanud toetust Norra toetuste 2009–2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programmist (2015), Hasartmängumaksu Nõukogu taotlusvoorudest (2016, 2017, 2018 ning 2019), Euroopa Liidult Eesti Arengukoostöö Ümarlaua kaudu (2018) ja Põhjamaade Ministrite Nõukogult (2017, 2018, 2019).

* Jah, pidasime vabatahtliku töö päevikut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Hoia end meie tegemistega kursis

Feministeeriumi uudiskiri ilmub iga kuu alguses. Loe eelmisi uudiskirju siit.

Ostukorv
  • Ostukorvis pole tooteid.