Toetajad

Feministeeriumi põhirahastus tuleb edukalt läbitud projektikonkurssidest. Väiksemal määral toetavad meie tegevust ka eraisikutest annetajad ja ettevõtted. Suure osa Feministeeriumi tööst moodustab vabatahtlik töö.

Käimasolevad projektid

Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) toetus vabaühenduste arenguhüppe programmist panustab Feministeeriumi huvikaitsevõimekuse tõstmisele. Projekt „Roosa tiiger – Feministeeriumi arenguhüpe huvikaitses“  kestab vahemikus 01.12.2023 – 31.07.2025. Toetus on 23 530 eurot.

Strateegilise partnerluse raames toetab Sotsiaalministeerium Praxise ja Feministeeriumi (MTÜ Oma Tuba) tööd soolise võrdsuse edendamise nimel projektis “Feministeerium ja Praxis edendavad soolist võrdsust”. Projekt kestab vahemikus 01.01.2022 – 31.12.2024. Toetus on kokku 665 740 €, millest Feministeeriumi osa on 169 597 € aastas. Projekti eesmärk on suurendada projekti sihtrühmade teadlikkust soolise ebavõrdsuse probleemidest ning nende ennetamise ja lahendamise võimalustest laiapõhjalise teavitustegevuse ja huvikaitse abil. 

Varem on Feministeerium saanud toetust Norra 2009–2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programmist (2015), Hasartmängumaksu Nõukogu taotlusvoorudest (2016–2019), Euroopa Liidult Eesti Arengukoostöö Ümarlaua kaudu (2018), Põhjamaade Ministrite Nõukogult (2017–2019), SA Archimedes noorteagentuuri vahendatud Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist (2020–2021), Avatud Eesti Fondi ja Vabaühenduste Liidu vahendatud EMP Aktiivsete Kodanike Fondist (2020–2021), Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse programmist (2020–2021), Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vabaühenduste arenguhüppe programmist (2020–2022) ning Avatud Eesti Fondi ja Vabaühenduste Liidu vahendatud EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fondi tegevustoetuse konkursilt (2022–2023).