Kasutus­tingimused

Feministeeriumi veebilehte haldab mittetulundusühing Oma Tuba. Oma Tuba jälgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit. Veebilehe alla kuulub kogu selle sisu, kaasa arvatud kogu materjal, struktuur ja disain. Palume tutvuda kasutustingimustega veebilehe esmakordsel kasutamisel ja võtta arvesse, et võime kasutustingimusi ette teatamata muuta.

Autoriõigus

Veebilehe kasutajana nõustute, et veebilehe autoriõigused ja intellektuaalomandi õigused kuuluvad mittetulundusühingule Oma Tuba.

Sisu kasutamine

Teiste kasutusviiside või küsimuste korral palun võtke meiega ühendust meiliaadressil omatuba@gmail.com.

Isikuandmete kaitse reeglid

Siin alajaotuses selgitame, milliseid isikuandmeid kogume ja töötleme, millisel eesmärgil ja alusel ning milliseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid rakendame, et oma tegevuses isikuandmete kaitse tagada.

Üldised põhimõtted

Korralduslikud põhimõtted

Ülevaatlik tabel kogutavate isikuandmete liikide, töötlemise aluse, isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta andmesubjektide gruppide kaupa:

Kasutame koostööpartnereid ja teenusepakkujaid, mis kaitsevad isikuandmeid. Kui võimalik ja praktiline, kasutame isikuandmete kaitseks krüpteerimist, nii nende edastamisel kui säilitamisel.

Me ei avalikusta kolmandatele isikutele meile e-kirja saatnud või muul viisil ühendust võtnud inimeste isikuandmeid (sh nimesid) ilma nende loata. E-kirjad, mis on saadetud üldaadressidele, vaatab üle üks vastutav töötaja, kes edastab selle vajaduse korral teisele töötajale või teistele töötajatele. Teabe, mille saame tavaposti teel, võtab postkastist ja vaatab läbi samuti üks töötaja, kes selle edastab, kui see on vajalik, teistele töötajatele. Me ei avalda saatjate nimesid kolmandatele isikutele ning hoiame kirjavahetust turvalisena.

Kogume infot, mida meile annavad võimalikud ja praegused annetajad. Need võivad sisaldada kontaktinfot, annetuse summat, annetuse ajaloo andmeid ja muid sarnaseid andmeid. Kasutame veebilehe kaudu internetis annetuste kogumiseks EveryPay pakutavat lahendust, mis töötleb makse edastamiseks vajalikke isikuandmeid. Veebilehe feministeerium.ee kaudu tehtud annetused laekuvad meie pangakontole SEB Pangas.

Annetamisel kogutud isikuandmeid (nime ja meiliaadressi) võime kasutada, et teiega ühendust võtta ning et alates 2019. aasta juulist edastada andmed tulumaksusoodustuse arvesse võtmiseks Maksu- ja Tolliametile. Sisestades oma meiliaadressi, olete andnud nõusoleku saada teavitusi annetuste kasutamisest või mõnikord tervituse saamiseks (näiteks jõulude ajal). 

Hoiame alles ja töötleme annetustega seotud isikuandmeid ka raamatupidamislike ja maksukohustuste täitmiseks kuni kohustuse lõppemiseni ning annetajate statistika analüüsimiseks.

Töötleme ja säilitame kõiki raamatupidamislikke ja administreerimiseks vajalikke isikuandmeid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele, samuti isikuandmeid, mille säilitamist nõuavad meie lepingulised aruandluskohustused rahastajate ees.

Veebileht

Veebileht kasutab vaikimisi HTTPSi krüpteeringut, mis tähendab, et andmete liikumine meie veebilehe ja kasutaja brauseri vahel on turvaline.

“Küpsised”

Kasutame “küpsiseid,” et analüüsida veebilehe kasutamist tarkvara Google Analytics abil, et selle kasutamist mugavamaks muuta.

Sotsiaalmeedia

Kasutame erinevaid sotsiaalmeedia teenusepakkujaid, et oma tööd paremini teha (Facebook, Instagram). Me ei ekspordi kasutajate infot Facebooki lehelt. 

Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Me ei edasta isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ilma andmesubjekti nõusolekuta või seadusliku aluseta.

Teavitamine isikuandmetega seotud rikkumisest

Juhul, kui isikuandmetega kaitsega seotud rikkumine on põhjustanud tõenäoliselt ohu kellegi inimõigustele, teavitame rikkumisest järelevalveasutust hiljemalt 72 tunni jooksul sellest teada saamisest. Juhul, kui rikkumisega on kaasnenud inimese inimõigustele tõenäoliselt suur oht, teavitame sellest viivitamatult ka seda inimest.

Andmesubjekti õigused

Kui soovite kasutada oma õigusi teabele või õigust tutvuda isikuandmetega, kui soovite oma isikuandmeid parandada, kustutada või nende kasutamist peatada, siis palun võtke meiega ühendust.

Igal andmesubjektil on oma õiguste kaitseks õigus pöörduda Eestis kaebusega sõltumatu järelevalveasutuse poole (Eestis Andmekaitse Inspektsioon) või kohtusse.

Küsimuste korral palume võtta ühendust meiliaadressil omatuba@gmail.com.

Korduma kippuvad küsimused

Mis juhtub rahaga, mille olen mittetulundusühingule Oma Tuba annetanud?

Kõik annetatud summad laekuvad mittetulundusühingule Oma Tuba ja neid kasutatakse veebiväljaande Feministeerium käigus hoidmiseks. Kasutame annetusi eelkõige selliste kitsaskohtadega tegelemiseks, milleks pole projektipõhist rahastust, ent milles näeme olulist vajadust ja võimalust olukorda paremaks muuta. Kasutame annetatud vahendeid erilise vastutustundega.

Kas annetamine on turvaline?

Annetada saab läbi meie partneri EveryPay turvalise ja mugava maksekeskkonna või oma panga kaudu otse mittetulundusühingu Oma Tuba pangakontole EE941010220237419221.

Kuidas anname rahakasutusest aru?

Anname rahakasutusest aru mittetulundusühingu aastaaruandes.

Milliseid makseviise saan kasutada?

Püsiannetuse saab vormistada soodsalt ja lihtsalt meie pangakontole SEB pangas. Ühekordse annetuse saab teha EveryPay kaudu pangalingiga (Swedbank, SEB, Danske Bank, LHV Pank, Nordea pank). Välismaa panku kasutavad inimesed saavad annetada otse MTÜ Oma Tuba pangakontole. 

Nimi: MTÜ Oma Tuba
IBAN: EE941010220237419221
Selgitus: annetus Feministeeriumile
BIC/SWIFT kood: EEUHEE2X
Pank: SEB Pank
Panga aadress: Tornimäe 2, Tallinn, Eesti

Kõik maksed toimuvad eurodes. Juhul kui mõne makseviisiga on probleeme, palun võtke ühendust.

Kas annetustelt saab tulumaksu tagasi?

Meile tehtavad annetused on alates 2019. aasta juulist tulumaksuvabad, kuna oleme tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas. Lähemalt saab tulumaksusoodustuse kohta lugeda Vabaühenduste Liidu lehelt.

Kui suur summa annetustest läheb administreerimiskuludeks?

Ühekordse annetuse puhul läheb annetatud summast pankadele tehingukuludeks 30 senti ja Maksekeskusele 2,5%, ülejäänud toetus läheb otse Feministeeriumi tegevuseks.

Palun uuri oma pangast, mis teenustasusid rakendatakse, kui oled otsustanud teha püsiannetuse või annetada otse MTÜ Oma Tuba pangakontole.

MTÜ Oma Tuba konto number on järgmine: EE941010220237419221.

Kas annetajate nimed on avalikud?

Ei, me ei avalikusta annetajate nimesid. Avaldame annetajate nimed juhul, kui selleks on antud selge nõusolek. Juhul kui läbipaistvuse huvides soovime suurannetuste (rohkem kui 1000 eurot aastas) avalikustamist, siis arutame selle kindlasti enne annetajaga läbi ja küsime nõusolekut.