Sõnastik:

seksuaalne agentsus

Seksuaalne agentsus (ingl sexual agency) on inimese võime langetada seksuaalsust puudutavaid valikuid ja otsuseid ning olla nendes valikutes ja otsustes vaba.

Seksuaalse agentsuse mõiste on mitmekihiline ja seda käsitletakse eri valdkondades meditsiinist filosoofiani ning igas valdkonnas on seatud fookus erinevasse kohta. Näiteks on meditsiinis ja õigusteadustes pikalt keskendutud inimese õigusele langetada oma keha puudutavaid otsuseid ise ja teha seda informeeritult (otsus olla seksuaalselt aktiivne või mitte, otsus järglasi saada või mitte). Humanitaarteadustes on seksuaalset agentsust laiendatud kehalistest aspektidest kaugemale ja sügavamale, käsitledes agentsuse psüühilisi, sotsiaalseid ja kultuurilisi aspekte ning nähes agentsuse kogemist ja väljendumist ka neis kultuurikontekstides, kus inimestel on vabaks eneseväljenduseks vähem võimalusi kui demokraatlikes ühiskondades. Näiteks võib olla seksuaalse agentsuse väljenduseks tants, laul, riietus, luule. 

Kultuuriuuringutes on osutatud palju ka sellele, kuidas on loodud stereotüüpe valges läänes, käsitledes näiteks mustanahalisi naisi seksuaalselt ülevoolavatena, isegi agressiivsetena, või uurides põlisrahvaid kui “metslasi”, kelle seksuaalsus on nn tsiviliseeritud maailma jaoks eksootiline ja põnev, aga ka eemaletõukav.

Seksuaalset agentsust väljendab inimene nii iseenda kaudu – ennast määratledes – kui ka vastastikes suhetes teistega. Kui suur on minu vabadus identifitseerida end näiteks mittebinaarsena? Kas ja kuidas on see selles keskkonnas võimaldatud või takistatud, kus ma elan? Kas suheldes teistega on mul vabadus seda ka väljendada? Kas ma saan end tunda turvaliselt oma mittebinaarsust väljendades? 

Seksuaalne agentsus avaldub ka selles, kuidas inimesed mõtestavad seksuaalset aktiivsust ning mida mõistetakse seksi ja seksuaalsete tegevustena.  

Inimese seksuaalse agentsuse kujunemisel mängib kriitilist rolli sekspositiivne seksuaalkasvatus, mille põhisõnum on see, et seksuaalsus on inimese elu loomulik osa, aga sellel on iga indiviidi jaoks eri tähendus: seda tunnetatakse, kogetakse ja väljendatakse väga erinevalt. Sekspositiivne seksuaalkasvatus on ka sooteadlik ja sootundlik

Seksuaalne agentsus on seksuaalkasvatuse üks olulisimaid väljundeid sõltumata inimese soost. Arvestades seda, kui levinud ja kui suure mõjuga on seksnegatiivsed sõnumid, mis tühistavad ja häbistavad naiste seksuaalsust, on seksuaalse agentsuse käsitluses oluline koht just naiste ja tüdrukute võimestamisel.