Sõnastik:

seksuaalne nõusolek

Seksuaalne nõusolek (kasutatakse ka “vaba nõusolek”, ingl sexual consent) on kokkulepe seksuaalseks tegevuseks teise inimesega, mida väljendatakse ja mõistetakse vastastikku. Vaba nõusoleku vältimatu osa on see, et kõik tegevusega seotud inimesed peavad tundma, et nad suudavad öelda “jah” või “ei” või lõpetada tegevuse igal hetkel.

Vaba nõusolek lähtub sekspositiivsest arusaamast, et turvaline ja hea seks on palju enamat kui oskus kasutada kondoomi ja otsese füüsilise vägivalla puudus. Hea seksi eeldus on see, et kõik osapooled soovivad seda, naudivad tegevust ning on huvitatud partneri(te) naudingust.

Nõusolekut tuleb küsida, vastust kuulata ja seda austada. Nõusolek ja selle küsimine võib olla, aga ei pea olema verbaalne, kuid kõige olulisem on partneri soovide vastu huvi tunda ja luua turvaline olukord, kus tal on vajaduse korral mugav “ei” öelda või küsida, mida talle meeldiks teha ja kuidas. Samuti on oluline tunda huvi iseenda ihade ja piiride vastu, julgeda partneri(te)ga avatult oma soovidest rääkida ja keelduda sellest, mis ei meeldi.

Kui keegi on tegevusega nõus, ei tähenda see, et ta peab sama tegevusega nõus olema järgmisel hetkel või järgmisel korral. Nõusolek on protsess ja see nõuab omavahelist pidevat suhtlemist. Kui enda või teise inimese soovides ei olda kindlad, tuleks aeg maha võtta, ebakindlusest ilma surveta rääkida ja otsustada, mida ollakse valmis põhimõtteliselt proovima ja mida mitte. Nõusolekut ei saa ega tohi eeldada ühelgi puhul, näiteks ei saa selle eeldus olla varasem lühem või pikem (seksuaalne) suhe sama inimesega.

Kuidas olla veendunud, et su partner on nõus?

Ta ütleb verbaalselt, et soovib tegevusega kaasa minna.

Tema kehakeel ütleb “Jah, jah, jah!”, näiteks ta noogutab, tõmbab sind enda poole või viib su käe sinna, kust ta puudutatud saada soovib.

Ta teab, millega ta nõustub ja millised riskid sellega kaasneda võivad; kui inimene on näiteks purjus ning ei saa aru, mis temaga toimub, ei saa ta olla nõus.

Tal on valik, kas olla nõus või mitte ja teda ei survestata, ei psüühiliselt, finantsiliselt ega mistahes muul viisil. Kui inimene kardab keeldumisest tingitud tagajärgi (vägivald, süüdistamine vms) ei ole tema nõusolek entusiastlik ja vaba.

Ta teab, mida ta soovib. Kui inimene on segaduses, tasub talle anda aega, et endas selgusele jõuda.

Ta on võimeline ütlema “ei”, kui ta tegevusega jätkata ei soovi.

Ta ei vaiki ega ole kahtlev.

Kuidas saavutada seda, et su enda nõusolek oleks entusiastlik ja vaba?

Teadvusta, et sinu soovid ja ihad on olulised, samuti sinu piirid.

Julge partneriga suhelda ja temalt küsida, mida soovid.

Luba endal ebameeldivast tegevusest keelduda, isegi kui tunned, et ei soovi partnerile pettumust valmistada. Hooliv partner soovib, et sul oleks hea.

Tegemist on saripostitusega “sõnastik”. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.