Sõnastik:

võimestumine ja võimestamine

Võimestumine on enesearengu protsess, mis algab inimese seest ning mis aitab teha iseseisvaid valikuid ja oma elu paremini juhtida.

Võimestunud inimene on eneseteadlik ja aktiivne – ta teab oma jõudu ja võimeid ning õigusi, mis aitavad positiivsete muutuste nimel tegutseda, samuti on tal adekvaatne arusaam ümbritsevast keskkonnast ja takistustest. Tal on kontrollitaju oma individuaalse võimekuse ja motivatsiooni suhtes, ning teadmised ja usk sellesse, mis teda muutumisel toetada võiks, näiteks ei karda ta abi küsida.

Võimestunud inimest on keeruline tõrjuda, rivist välja viia või muud moodi negatiivselt mõjutada – ta ei suuna oma energiat sellele, mida temast mõeldakse ja ta julgeb võtta oma tegevuse eest vastutust. Näiteks seksistlikule kommentaarile reageerimisel oskab ta kaaluda ohte ja reageerimisvõimalusi. Ise tõrjuvalt käitudes ei karda ta vabandada ja kriitiliselt oma käitumist analüüsida.

Kedagi ei saa sundida võimestumisele, juba sõnakuju viitab enesekohasusele, aga kaasa saavad aidata olud. Neid olusid saab parandada võimestamisega. 

Foto: Aranxa Esteve

Võimestamine on protsess, mille käigus mõjutatakse inimesi (üksikisikuid või gruppe), et kujundada nende hoiakuid ja käitumist nii, et neil oleks suutlikkust tahta ja nõuda positiivseid muutusi ja selle nimel tegutseda. Võimestamine eeldab võimestajalt asjakohaseid teadmisi ja oskusi, ta peab aru saama enda võimust ja olema suutlik võimestatavate otsuseid ja valikuid toetama. Teadmiste ja oskuste parandamine, motivatsiooni ja potentsiaali otsimine loomingulise koostegevuse kaudu, turvalise kogemuste jagamise keskkonna või koostöö pakkumine, abi sisemistest barjääridest vabanemisel, traumaga toimetulekul vmt võivad võimestumist toetada.

Võimestavalt võib mõjuda sarnaste kogemuste, näiteks ahistamise, lähisuhtevägivalla või kapist välja tulemise lugude jagamine või nende kohta lugemine.

Inglise keeles on nii võimestumise kui ka võimestamise vaste empowerment

Võimestumine ja võimestamine on feministlikus liikumises olulised mõisted, kuna ühiskonna suhtumise, poliitiliste otsuste mõjutamise ja ebavõrdsete võimuvahekordade muutmise roll on eelkõige tõrjutud gruppidel ja inimestel, kes on võimestunud seda tööd tegema.

Tegemist on saripostitusega “sõnastik”. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.