Sõnastik:

aseksuaalsus

Aseksuaalsus (ingl asexuality) on katustermin, millega tähistatakse puuduvat aktiivset seksuaalset külgetõmmet. Aseksuaalsus on spektrinähtus ja hõlmab ka demiseksuaalsust ja muid identiteete.

Aseksuaalsusest ei saa rääkida, mainimata alloseksuaalsust. Alloseksuaalse sõnaga tähistatakse ühiskonnas n-ö harilikuks peetud seksuaalse iha ja aktiivsuse vormi.

Aseksuaalsed inimesed ei pruugi tunda vajadust seksuaalsuhete järele ning seksiga seotud teemad võivad olla mõnele neist ka ebameeldivad või võõrad, kuna nad ei seosta neid endaga. 

Seksisoovi puudumine ei tähenda aga, et isikul puudub tingimata ka huvi või vajadus lähisuhete või armastuse vastu, vaid seda, et aseksuaalsed inimesed väljendavad oma kiindumust ja lähedussoovi teisiti, see võib väljenduda homo- või heteroromantilisuse kaudu. Aseksuaalsetel inimestel võib olla lähisuhteid, aga ei pruugi – nagu iga teise inimese puhul. Aseksuaalsus ei tähenda, et selle identiteediga inimene mitte kunagi ei seksi või ei masturbeeri – kuigi leidub ka neid –, vaid seda, et ta ei tunne seksuaalset iha teiste inimeste vastu. Aseksuaalsus ei võrdu libiido tasemega.

Aseksuaalsust tähistab LGBTQIA+ sõnasupis täht A ja see identiteet kuulub seksuaalse vähemuse hulka. Aseksuaalsusest ei räägita eriti palju ja paljud aseksuaalsed inimesed ei pruugi selle kohta teada, vaid tajuvad, et nad ei sobitu. Aseksuaalsusest rääkimine aitab inimestel ennast leida ja paremini mõista.

Loe aseksuaalse mehe kogemust siit.

Loe lisaks, mida tähendab homoromantilisus.

Tegemist on sõnastikusarja postitusega. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.