Sõnastik:

biseksuaalsus

Biseksuaalsus on seksuaalne orientatsioon, mille kohaselt kogeb inimene emotsionaalset, vaimset ja/või füüsilist tõmmet rohkem, kui ühest soost inimeste vastu.

Seksuaalne orientatsioon koosneb praktikast (kuidas käitutakse), identiteedist (kellena end nähakse) ja eelistustest (mis meeldib). Nagu igasuguse seksuaalse orientatsiooni puhul, ei pruugi ka biseksuaalsuse korral olla kõik komponendid võrdselt esindatud. See tähendab, et tunded ei pea mõlema soo vastu olema võrdväärselt tugevad ning sooeelistused võivad elu jooksul muutuda. Teisisõnu, ühel eluetapil võidakse eelistada mehi, teisel aga naisi. Biseksuaalsus ei pruugi ka kunagi realiseeruda ning teadmine, et meeldivad nii mehed kui naised, ei tähenda tingimata, et mõlemast soost partnereid ka päriselt ette tuleb.

Sellega, kuidas ühiskonnas biseksuaalsust kogetakse, seostub rida probleeme ja müüte. Näiteks peetaks biseksuaalsust sageli üleminekufaasiks homoseksuaalsuselt heteroseksuaalsusele või vastupidi. Tegelikult ei tähenda biseksuaalsus üldjuhul segadust oma identiteediga. Biseksuaalsus on samasugune sõltumatu identiteet nagu hetero-, homo-, vm seksuaalsus. Selle mõistmist raskendab aga tõik, et biseksuaalsus on “nähtamatu” ega paista püsisuhtes välja. Nii peetakse naisega suhtes olevat naist automaatselt lesbiks, mehega suhtes olevat naist aga heteroks.

Teise levinud müüdi kohaselt arvatakse, et biseksuaalsetel inimestel on korraga mitu partnerit. Ometi ei tähenda biseksuaalsus üldjuhul, et korraga ollakse tingimata suhtes inimestega kahest soost. Biseksuaalsed inimesed on täpselt sama monogaamsed, polügaamsed või polüamoorsed kui kõik teised.

Nende müütide tõttu kogevad paljud biseksuaalsed inimesed nii heterode kui ka homode poolt bifoobiat. Kui esimeste foobilisus sarnaneb suuresti tavalise homofoobiaga, siis homoseksuaalsete inimeste väljendatud bifoobia on keerulisem. Nimelt peetakse biseksuaalseid inimesi geide ja lesbide kogukondades sageli ebausaldusväärseteks, kombelõtvadeks, ülejooksikuteks jmt.

Kuigi biseksuaalsusega seostub rida sooüleseid stereotüüpe, esineb mees- ja naissoost bide puhul üks oluline stereotüübierinevus. Heterosuhteid valivaid naisi, kellel on suhteid ka teiste naistega, peetakse pigem eksperimenteerijateks, sama käitumismustriga mehi aga kapigeideks.

Vaata ka homofoobia.