Sõnastik:

homoromantiline inimene

Homoromantiline (ingl k homoromantic) inimene tähendab inimest, kellel tekivad romantilised tunded endaga samast soost inimese suhtes. See aga ei pruugi tähendada, et ta soovib ka füüsiliselt jagada end tingimata samast soost inimesega. Seksuaalsus on inimese loomulik osa, mis kätkeb endas eri tundeid ja käitumist –  bioloogilist, erootilist, füüsilist, emotsionaalset, sotsiaalset või hingelist.

Seega ei väljendu seksuaalsus ainult füüsiliselt, vaid on palju laiem mõiste. Lisaks seksile võib see tähendada tundeid, identiteeti, pereloomist, puudutusi, unistusi, soove, hoiakuid, väärtuseid, rolle jpm. Inimene võib kogeda oma seksuaalsust eri eluperioodidel ja olukordades erinevalt. Näiteks võib see väljenduda nii oma seksuaalse identiteedi leidmises kui ka selles, mida inimene peab eri eluperioodidel seksuaalsuhetes oluliseks.

Seksuaalsuse üks osa, külgetõmme, jaguneb kaheks – emotsionaalseks ja füüsiliseks. Suuremal osal inimestest langevad need kaks külgetõmmet kokku. Näiteks tunneb inimene romantilist ja füüsilist tülgetõmmet endaga samast soost inimese suhtes (homoseksuaalne inimene). On ka neid, kes tunnevad romantilist külgetõmmet samast soost inimese suhtes (homoromantiline), kuid füüsiline külgetõmme on neil vaid teisest soost inimeste suhtes. Neid variatsioone leidub veelgi, näiteks võib inimene tunda romantilist külgetõmmet teisest soost inimese, füüsilist aga samast soost inimese suhtes jne.

Tegemist on saripostitusega “sõnastik”. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.