Sõnastik:

karud

Karud (ingl bears) on homomeeste kogukonna subkultuur, mille esindajad on karvased (skaalal paar karva kehal kuni nagu Wookiee) ning absoluutne enamus neist kannab üht või teist sorti ja suurust habet. Suur osa neist on kogukad ja maskuliinsed ning nende kehamass on suurem kui ühelgi teisel homomeeste grupil, sest karud armastavad oma keha sellisena nagu nad on. Karud väljendavad oma maskuliinsust karmivõitu või tahumatu välimusega.

Karud on iseloomult lõbusad, sõbralikud ja viisakad ning nendega on kerge suhelda isegi siis, kui on märgata teatud häbelikkust. Nende suurtes kehades on peidus lahkeimad südamed. Kui karu sulle näiteks baaris varbale astub või rahvarohkes kohas sinuga kokku põrkab, siis on tema see, kes esimesena vabandust palub, lootes, et ta sulle liiga ei teinud.

Karude subkultuur sai alguse 1980. aastate Ameerika läänerannikult ajendatuna sellest, et peavoolu homokogukond neid välimuse tõttu eemale tõukas. See lõi soodsa pinnase karuliikumise alguseks. Tänaseks on see soe, haarav ja karukallistusi jagav seltskond oma kaasava olemuse tõttu levinud kõikjal maailmas ning viiteid karude kultuurile leiab üha tihemini ka peavoolu meelelahutusest.

karud6

Mõmm!

Kas ka Tallinnas on karusid? Loomulikult. Eriti suur on nende kontsentratsioon karukultuuri festivali Tallinn Bearty ajal