Sõnastik:

kehakuvand

Kehakuvand koosneb arusaamadest, reaktsioonidest ja hinnangutest, mida inimene oma füüsilise keha kohta annab. See on pidev protsess, mida mõjutavad füsioloogia ja kultuur. Oma keha suhtes tuntavad emotsioonid võivad olla positiivsed, negatiivsed ja mõlemat korraga või neutraalsed, ja need sõltuvad individuaalselt ja ümbritsevast keskkonnast, näiteks sellest, kas või kui palju positiivset suhtumist kehasse keegi argielus kogeb. Kehakuvand mõjutab vaimset ja füüsilist tervist, seda, kuidas me enda eest hoolitseme, kuidas suhtleme teiste inimestega ja kuidas neisse suhtume.

Positiivse (või neutraalse) kehakuvandiga inimesel on oma keha ja välimuse suhtes realistlik, liigselt moonutamata vaade. Ta ei veeda palju aega oma keha või vigade kontrollimiseks või enese teistega võrdlemiseks, samas võib ta olla rahulolematu mõne aspektiga oma keha juures, aga see ei sega tal normaalset elu elamast. Samuti mõistab ta, millised meedia ettesöödetud nõuded kehale on ebarealistlikud.

Negatiivse kehakuvandiga on tegu siis, kui inimene tunneb tugevat tõmmet kujundada oma keha kättesaamatu standardi järgi, või on sellise standardi enda jaoks normaliseerinud. Negatiivne kehakuvand võib põhjustada madalat enesehinnangut ja vaimse tervise probleeme nagu depressioon ja ärevus, mis võib viia veel tõsisemate haigusteni, näiteks söömishäirete ja keha düsmorfilise häireni. Negatiivse kehakuvandi juures tuleb silmas pidada ka seda, et kehakuju muutus näiteks dieedi tulemusel, ei pruugi parandada negatiivset arvamust oma kehast.

Kuvandiloome protsessi iseloomustavad sageli soolised erinevused. Naised on tõenäolisemalt huvitatud saavutamast saledat keha, mehed pigem soovivad lihaselist muskulaarset keha. Naised tegelevad tõenäolisemalt ka ohtliku piirini kalorite piiramisega ning neil on protsentuaalselt rohkem söömishäireid nagu anoreksia, buliimia või söömissööstud, samuti ületreenimisega. Samuti sekkuvad naised rohkem soovitud kehakuju saavutamises kirurgiliselt. Mehed pigem piirduvad steroidide ja toidulisandite kasutamisega, mida kombineeritakse treeningutega.

Kuidas saab arendada paremat kehakuvandit? Enda harimine meedia mõju kohta kehakuvandile on hea esimene samm. Samuti võib olla kasulik teada, millised tegurid peale keha suuruse, kuju ja kaalu iseloomustavad tervislikkust, näiteks veresuhkur, vererõhk, kolesterooli tase, füüsiline vormisolek või regulaarne, nauditav füüsiline aktiivsus ja rahulolu oma kehaga.

Terviklik kehakuvand on kehapositiivsuse osa. Loe ka, mida tähendab kehahäbistamine

Tegemist on sõnastiku sarja postitusega. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.