Sõnastik:

kehapositiivsus

Kehapositiivsuse põhisõnum on see, et kõik on ära teeninud võimaluse oma keha väärtustada. See tähendab ka kriitilist suhtumist sellesse, kuidas (uusi) kehalisi hierarhiaid luuakse. Kehapositiivsuse idee johtub arusaamast, et ilu on konstruktsioon ning et see konstruktsioon ei tohiks rikkuda inimese võimet tunda enesekindlust või eneseväärikust, sõltumata sellest, millise kehaga on tegemist.

Kehapositiivsuse liikumine loodi, et anda ruumi kehadele, mis on marginaliseeritud, mille kohta ühiskond ütleb, et need pole heakskiitu väärt. Kehapositiivsuse juured viivad paksude kehade aktsepteerimise liikumise juurde (ingl fat acceptance movement), mille algatas Lew Louderback 1960. aastatel raamatuga „More people should be fat“ („Rohkem inimesi peaksid paksud olema“), et lõpetada normiks peetavast suuremate kehade häbistamine.

Olulisel kohal oli sõna fat (paks, rasv) kasutuselevõtt neutraalsena ja vabanemine sellega kaasnevast halvustavast toonist ning inetuse, laiskuse ja ebaatraktiivsuse konnotatsioonist. Põhjused, miks kellelgi on keskmisest suuremaks peetav keha, on erinevad ning suur ja raske keha ei tähenda automaatselt ebatervislikku ega sale tervislikku. 90ndateks oli liikumine arenenud ka muid kehasid arvestavaks: näiteks puudega kehad, krooniliselt haiged kehad, karvased kehad, armidega kehad jne. Kehapositiivsuse mõte on väärtustada kõiki kehatüüpe ja kehalise elamise või väljenduse viise, ja mitte tõsta ühtegi neist esile kui „tõelist“ ja kõige paremat.

Kehapositiivsuse liikumist on ka kritiseeritud. Kriitika pole niivõrd suunatud selle põhisõnumile, kuigi üleskutse „armastada oma keha“, mida mitmel pool näeb, võib mõjuda kohustuse ja stressiallikana. Pigem tekib küsimusi visuaalse materjali kasutamisel. Kunagine liikumine on peavoolustunud ja kuvatav materjal on eelkõige vastuvõetav keskmisele tarbijale, kellel on valge nahk, kes saab endale riided osta harilikust riidepoest või kelle sooline väljendus mahub harjumuspärasesse mees-naine kategooriasse, mitte ei võimesta neid, keda ühiskonnas kõige enam marginaliseeritakse.

Tegemist on saripostitusega “sõnastik”. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.