Sõnastik:

klaaskuristik

Metafooriga klaaskuristik (ka klaasjärsak, ingl glass cliff) kirjeldatakse nähtust, kus naised ja vähemusrühmadesse kuuluvad inimesed võivad suurema tõenäosusega saada juhipositsiooni läbikukkumisele määratud ettevõttes või organisatsioonis, mistõttu on nende positsioon keeruline ja “kukkumise” oht on suur. 

Klaaskuristiku mõiste loodi „klaaslae“ termini edasiarendusena 2004. aastal uuringu käigus, milles analüüsiti suurettevõtete juhtkonnavahetusi ning nende majanduslikku edukust. Uuringus leiti, et naisi toodi sagedamini nende ettevõtete juhtkondadesse, kus majandusnäitajad olid mitme kuu jooksul halvenenud. Ühe põhjusena toodi välja, et naisjuhtidel on sageli meestest erinev kogemus. Sageli on nad juba varem juhtinud kriisis või ressursside puuduses vaevelnud organisatsioone või osakondasid. 

Organisatsioonide jaoks on naiste kriisiolukorras juhtideks määramine igal juhul “hea” lahendus. Kui naissoost juht on kriisi lahendamisel edukas, siis on see ettevõttele loomulikult kasulik. Kui ta ei suuda kriisi lahendada, ei tee see aga ka olukorda hullemaks, sest kriisis oli ettevõte juba enne. Naist saab aga süüdistada tekkinud olukorras ning organisatsioon saab samas positiivset tähelepanu, kuna näitab ennast progressiivse ja võrdõiguslikkust austavana. Sealt edasi võib ettevõte pöörduda tagasi tavapärase meeste palkamise tava juurde. 

Klaaskuristiku fenomeni toetavad hoiakud, et naised sobivad paremini juhtima hädas ettevõtteid, sest eeldatakse et nad on loomingulisemad, intuitiivsemad ning hoolivamad. Lisaks arvatakse, et naisjuhid ei pea ilmtingimata olukorda parandama, vaid et nad on head inimeste juhid, kes võtavad ühtlasi ka oma organisatsiooni läbikukkumiste eest süü endale. 

Klaaskuristiku mõiste on levinud ärist edasi poliitikasse: naised tuuakse valitsusjuhtideks või teistele vastutusrikastele poliitilistele kohtadele kriisiolukorras. Märkimisväärseks näiteks on Islandi panganduskriisi lahendamine, kus 2008. aastal asus riiki ja finantssektorit juhtima mitu naissoost poliitikut ning finantseksperti. 2016. aastal asus Suurbritannia valitsusjuhiks Theresa May, kui naelsterling hakkas pärast Brexitit langema. Eestis võib näitena tuua 2021. aasta alguse, kui valitsuse ja koroonaviiruse kriisis sai valitsusjuhiks Kaja Kallas.

Tegemist on sõnastikusarja postitusega. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.