Sõnastik:

patriarhaat

Sõna „patriarhaat” on pärit kreeka keelest (patriarkhēs) ja tähendab isa võimu. Vastavas ühiskonnakorralduses on meestel poliitiline ja majanduslik võim. Mehed on poliitilistes, majanduslikes, religioossetes, sotsiaalsetes ja finantsasutustes juhtivatel kohtadel. Perekonnas tähendab see isa või isakuju autoriteeti naiste ja laste üle. Enamik patriarhaalsetest ühiskondadest on patrilineaarsed, st vara ja tiitlid päritakse isalt pojale meesliini pidi.

Patriarhaati on seostatud ka ladinakeelse mõistega patriarcha´tus, mis tähistab perekonna- ja ühiskonnasüsteemi, kus poliitiline ja majanduslik võim, nii perekonnas kui ka avalikus elus, on vanemate meeste käes. Naised ja nooremad mehed ei osale formaalses otsustusprotsessis. Antud kontekstis tähendab patriarhaat ühiskonnakorraldust, kus pereelus domineerib isa, kelle võim on absoluutne, olgu see heatahtlik, autoritaarne ja/või vägivaldne.

Laiemalt tähendab patriarhaat meestevahelist sotsiaalsete suhete võrgustikku, mis oma hierarhilisuses kinnistab, tekitab meestevahelist sõltuvust või solidaarsust. Selline võrgustik võimaldab omakorda meestel valitseda naiste üle. Ameerika soouurija Heidi Hartmani sõnul hoiab patriarhaati ülal meeste võime kontrollida naistööjõudu. Mehed säilitavad seda kontrolli, takistades naistele pääsu teatud oluliste tootmisvahendite juurde ning piirates nende seksuaalsust.

Patriarhaadi kohta võib tuua näiteid nii kaasajast kui ka ajaloost. Antropoloogid leiavad, et kõik ühiskonnad, mille kohta leidub ajaloolisi andmeid, on olnud eranditult patriarhaalsed. Matriarhaate ei ole väidetavalt eksisteerinud, olgugi et on esinenud matrilineaarseid ühiskondi, st selliseid, kus vara ja tiitlid on päritavad emaliini pidi. Teisisõnu, matriarhaati ja matrilineaarsust aetakse omavahel sassi.

20.–21. sajandil esineb patriarhaat sageli nii varjamatult kui ka varjatult, nii pere- kui ka avaliku võimu kontekstis. Näiteks veel seitsmekümnendate alul nõudsid pangad USAs vallalistelt, lesestunud või lahutatud naistelt, et nende laenutaotlusel oleks ka mehe allkiri, hoolimata naise sissetulekust. Iiri naised ei saanud aga olla majaomanikud enne 1976. aastat ning mees võis nende maja seni loata maha müüa. Aastal 2015 küsitakse jätkuvalt mitmel pool Araabiamaades naistelt töölkäimiseks mehe luba.

Patriarhaaditeooriaid on ka kritiseeritud, kusjuures põhiliselt on osutatud asjaolule, et need ei arvesta naistevahelisi klassi- ja rassierinevusi. Ometi osalevad naisedki patriarhaalses süsteemis ning võivad rõhuda teisi naisi, teisisõnu pole patriarhaadil sugu. Nii kritiseeris näiteks feminist Audre Lorde omal ajal valgeid feministe, kes saavad sõita mööda sooteemalisi konverentse seetõttu, et madalapalgalised mustanahalised naised samal ajal nende lapsi hoiavad.