Sõnastik:

positiivne diskrimineerimine

Positiivne diskrimineerimine on asi, mida ei ole olemas. Miks? Sest diskrimineerimine on oma olemuselt halb, nagu vägivald. Ehk siis tegemist on oksüümoroniga (nagu elav laip). Mõistet siiski kasutatakse, kuigi me seda ei soovita.

Üldiselt peetakse mõiste all silmas positiivseid erimeetmeid, ehk siis ajutisi, toetavaid meetmeid mis annavad eeliseid alaesindatud või ajaloolistel põhjustel ebavõrdselt koheldud soole või vähendavad soolist ebavõrdsust. Näiteks kui organisatsioonis on valdavalt tööl naised, on võimalik võrdsete kandidaatide puhul eelistada meest. Siin on aga mõned olulised kriteeriumid. Meede peab olema ajutine, meede peab olema ära põhjendatud, meede peab olema ära kirjeldatud. Muidu võib tulemuseks olla labane diskrimineerimine.

Positiivse erimeetmena võib mõninga kõhklusega käsitleda Eesti koole, kes rakendavad nii öelda poistekvoote (kõhklused tulenevad sellest, et kas meede on ajutine, ära põhjendatud ja -kirjeldatud). Selleks, et eliitkoolidesse ei komplekteeritaks ainult tüdrukute klasse, on mitmes koolis kasutusel eraldi vastuvõtunimekirjad poistele ja tüdrukutele, mis tähendab, et nõrgema tulemusega poisid saavad tüdrukutest ette. Ehk siis ainsad teadaolevad sookvoodid mida Eestis kasutatakse, töötavad poiste/noormeeste kasuks.

Positiivsed erimeetmed ei pea ilmtingimata olema sookvoodid, tegemist võib olla ka muude, toetavate meetmetega, mis soolist ebavõrdsust vähendavad.

Loe ka mis on lihtsalt diskrimineerimine.

Inglise keelsed vasted on positive measure, positive action (UK), affirmative action (USA).