Sõnastik:

seksism

Seksism on arusaam, suhtumine või käitumine, mis väljendab negatiivset ja stereotüüpset suhtumist, mis põhineb inimese sool.

Mõiste “seksism” võeti kasutusele USA naisliikumises 60ndatel kui paralleelmõiste rassismile ning tähendas algselt negatiivset suhtumist just naistesse ja naiselikkusesse. Hiljem on seda hakatud kasutama laiemalt, ka meeste kontekstis. Seksistlikuks peetakse näiteks reklaame, mis objektistavad inimesi, näidates neid kontekstiväliselt paljastena (näiteks reklaamides autorehve, aga mitte dušigeeli) või lõigates ära nägusid, nii et ainult keha on nähtav. Sagedasemad on näited naiste kohta, eriti mis puudutab kontekstivälist alasti olemist.

Samuti peetakse seksistlikuks reklaame, kus inimesi esitatakse soostereotüüpsetes rollides (naised kui naeratavad kohvimasinad või mehed kui madala IQ-ga koduhaljdad, kes vajavad ainult ühe nupuga pesumasinat, et aru saada kuidas see töötab).

Inglise keelne vaste on sexism.