Sõnastik:

sooline võrdõiguslikkus

Sooline võrdõiguslikkus on inimõigus ja tähendab naiste ja meeste võrdseid õiguseid, kohustusi, võimalusi ja vastutust eri eluvaldkondades. Näiteks võrdseid õigusi haridusele ja valimisõigust, aga ka võrdseid võimalusi eneseteostuseks ja majanduslikult iseseisvaks eluks. See ei tähenda, et kõik naised peavad traktoristideks või kaevuriteks hakkama, aga naised, kes tahavad, võivad neid ameteid valida ilma seaduslike piiranguteta (mis on ka Eestis võimalik aastast 2009: progress!) ning sellega leiba teenida.

Eesti soolise võrdõiguslikkuse seadust kohaldatakse kõikides ühiskonnaelu valdkondades, välja arvatud usuelus ja perekonna- või eraelu suhetes, kuid soolisest võrdõiguslikkusest on põhjust rääkida ka seadusest väljajäänud alades. Näiteks kuidas jagunevad kodutööd ja hoolduskoormus pereliikmete vahel ning kuidas mõjutab see nende võimalust õppida või palgatööd teha?

Soolise võrdõiguslikkuse vastand on sooline ebavõrdsus, mitte sooline erinevus. Kui keegi teatab, et sooline võrdõiguslikkus talle ei meeldi, sest naised ja mehed peaksid erinevad olema, siis on ta millestki valesti aru saanud.

Inglisekeelne vaste on gender equality.

Vaata ka soolise võrdõiguslikkuse seadus ja sooline diskrimineerimine.