Dictionary:

transsoolisus

Transsoolisus (transgender) on üldmõiste, mis koondab enda alla inimesed, kelle sooline identiteet ja/või sooline eneseväljendus ei lange kokku bioloogilise ja/või juriidilise sooga. Trans tähendab ladina keeles ületamist. Mõiste “transsoolisus” on seotud sooga ega puutu seksuaalsusesse. Transsoolised inimesed võivad olla nii hetero-, homo-, biseksuaalsed või aseksuaalsed nagu kõik teisedki. Sel põhjusel on üha enam hakatud loobuma transseksuaalsuse mõiste kasutamisest.

Filmisoovitus teema juurde on Boy's Don't Cry (1999)

Mõned filmisoovitused teema juurde: Boy’s Don’t Cry (1999); All About My Mother (1999); Ma vie en rose (1997); Laurence Anyways (2012); Predestination (2014); Tangerine (2015).

Ühe grupi moodustavad inimesed, kes tunnetavad, et neil on teine sugu (sooidentiteet) kui neile määratud juriidiline sugu ning kes on valmis oma keha osaliselt või tervikuna korrigeerima kirurgia ja/või hormoonravi abil. Sageli nimetatakse neid MTF (Male to Female – mehest naiseks) või FTM (Female to Male – naisest meheks). Sellisel juhul on transseksuaalsus meditsiiniline termin ja tähendab inimesele üleminekufaasi (käesoleval hetkel meditsiinis transseksuaalsuse mõistet veel kasutatakse). Kui ta on oma sugu korrigeerinud, võib ta end ka edaspidi transsoolisena määratleda, aga ei pruugi. Paljud määratlevad end lihtsalt oma sisemise soo järgi. On ka neid, kes määratlevad end kui (osaliselt) mõlemast soost või vastupidi, ei kummastki ning neid, kes määratlevad enda soo väljaspool teadaolevat soobinaarsust.