fbpx

Feministeeriumi artiklikonkurss „Naised Eesti ajaloos“

Ootame 1. detsembriks 2022 akadeemilisel uurimistööl põhinevaid artikleid naistest ja trans-inimestest Eesti ajaloos, kunstis, muusikas, teatris, arhitektuuris, disainis, kirjanduses, poliitikas, majanduses, ülikoolis, panganduses, sõjanduses, hariduses, meedias, tervishoius, ettevõtluses, kokanduses jne. Ajavahemikuks on ajaloolised isikud Kukruse emandast president Kersti Kaljulaidini.

Konkursi auhinnafond on 500 eurot, mis jaguneb kuni kahe parima artikli autori vahel, kelle valib välja Feministeeriumi toimetus. Lisaks on pannud auhinnafondi kümme piletit Eesti Ajaloomuuseum. Avaldame ja tasustame aga kõik artiklid, mis vastavad järgmistele nõuetele:

  • Artikkel analüüsib ühe või mitme naise ühiskondlikku ja kultuurilist positsiooni ja tegevust omas ajas. 
  • Oodatud on ka artiklid, mis käsitlevad trans-inimesi (nt mittebinaarse, muutuva või ebaselge soolise väljendusega inimesi) Eesti ajaloos. 
    • Näiteks võib uurida ühe inimese erialast loometeed, missuguste küsimustega ta elu jooksul on tegelenud ning asetada tema töö muu eluloo konteksti. Samamoodi võib kirjutada lühikesest aga olulisest perioodist inimese tegevuses. Uurida võib grupi tegevusi ja rolli, nt Eesti Naiskongressi tegevust, mõne ettevõtte või uurimisrühma tegusid.
  • Artiklis avatakse nii uuritava inimese kaasaega kui ka antakse hinnang nüüdisaegsest perspektiivist.
  • Artikkel on selge argumentatiivse ülesehitusega ja heas keeles.
  • Artikli pikkus on 8000–12 000 tähemärki tühikutega.
  • Varasematele uurimustele tuleb viidata ning artikli lõpus esitada lühike allikate loetelu. Populaarteaduslikus artiklis palume akadeemilist viiteaparatuuri vältida.
  • Konkursitöö uurimuslik alus võib olla kas ülikooli kursusetöö (BA, MA, PhD või ka keskkooli uurimistöö), kaitstud diplomitöö, pooleliolev või juba ilmunud akadeemiline uurimus. 

Artikkel, küsimused ja ideed saada palun Rebeka Põldsamile, rebeka@feministeerium.ee.1
FacebookTwitterEmail

Toeta meid!

Sinu annetus aitab Feministeeriumit töös hoida — algatada uusi projekte, tasuda kaaskirjutajatele ja arendada kohalikku feministlikku mõtet.

Anneta

Hoia end meie tegemistega kursis

Feministeeriumi uudiskiri ilmub iga kuu alguses. Loe eelmisi uudiskirju siit.