fbpx

Hooldaja töö inimeste ja õhuta kodukosmoses

Lighter Than Woman. Foto: Erik Norkroos

Merike Kaunissaare käis vaatamas Kristina Normani dokumentaal-poeetilist lavastust “Lighter Than Woman”, mis tuleb sellel nädalal uuesti Eestis esitlusele. Norman vaatleb paralleelselt Itaalia seni ainukest naisastronauti Samantha Cristoforettit ning Ukraina võõrtöölisi, kellest on saanud omastehooldajad Itaalia peredes. Kui esimene on elu raskuse päris otseses tähenduses ületanud, jõudes avakosmose kaalutusse, siis teised kannavad itaalia vanureid tõstes otsest raskust.

Kosmonaut on uhke olla – sa pead kohanema äärmuslikes tingimustes, õppima kiiresti ja efektiivselt, taluma eraldatust lähedastest ja leidma alati loovaid lahendusi. Taluma rutiini. Vastama rangetele nõuetele. Mis kosmonauti aitab? Usk oma võimetesse ja uhkus selle üle. Ongi ju tõeliselt uhke saada väga paljude täpsustnõudvate ülesannetega hakkama, kunagi eksimata, iialgi orbiidilt ja tähtsatest ülesannetest eemaldumata. Nagu iga rahvas on ka Eesti on uhke oma esimese eesti päritolu naissoost kosmonaudi üle

Start on ikka ootamatu

Väga teadlik, hooliv ja terve parimas eas rase läks sünnitama – aga sünnitegevus seiskus, oodati ja toimetati tasapisi – kuni saadi aru, et õige hetk on möödas. Sügav ajukahjustus, sondiga toitmine, ööpäevaringne täishooldus. Noormees läks autoga sõitma, tuul tuhises kõrvus. Edasises elus hooldatav. Sellest on nüüd täpselt 24 aastat, kui toimus minu start kosmosesse. Läksin lapsega arsti juurde – veebruaris diagnoos, kohe järgnes ravi, jaanipäevaks saime natukeseks koju – et elada kahekesi veel kaks aastat (sel hetkel teadmata perioodi) peamiselt haiglas.

Kohustused ootavad

Õnnelik on see, kes saab vanaks. Jääb lastele hooldada – tõsta, potitada, ära kuulata ja lohutada. Alguses ehk lihtsalt veidi väsitaval määral, hiljem täisööpäevatööna. Suhteliselt sarnaselt emapuhkusega, ainult et ema oled oma emale või isale, täiskasvanule. Perekonnaseadus määratleb iseenesestmõistetavad perekondlikud kohustused seaduse jõuga.

Sotsiaalhoolekande seadus reguleerib ametlikku abi – sotsiaalnõustamist, rehabilitatsiooniteenust, lapsehoiuteenust, koduteenuseid, eluasemeteenuseid, hooldamist perekonnas, asenduskoduteenust ja hooldamist hoolekandeasutuses ning toimetulekuks vajalikke muid sotsiaalteenuseid. Kõik see töö on ühiskonna meelest nn naistetöö. Voodihaige hooldamine, tema tõstmine ja pööramine. Hoolikas ravimite manustamine, kohal ja käepärast olemine. Palju on mehi, kes on selles ametlikult määratletud sfääris tegevad? Ei, mitte ülemustena. Vähe. Koduses perekondlikus omastehoolduses? Veelgi vähem. Meil on õhuke riik – aga kostab sõnavõtte, et võiks olla õhem. Igamees peaks ju enese tuleviku eest ise seisma.

Nõutakse võimatut. Sa saad hakkama!

Hooldaja saab hooldatavaga lähedaseks, tekib emotsionaalne side – inimene on koos inimesega ning jagab tema argipäeva ja tundemaailma. Arst ja õendusõppejõud Annely Soots jagab lähedase koduseks hooldamiseks nõuandeid: „Haigus toob kaasa muutusi organis­mi talitluses. Haigus on inimese jaoks stress, kriisisituatsioon, mis häirib hingelist tasa­kaalu. […]. Haigusega kohanemine võib mõnel ju­hul võtta väga kaua aega. Mõni inimene võtab haige rolli väga raskelt omaks. Hai­gestunul tekib sageli konflikte lähedaste ja meditsiinipersonaliga. […] Haigega on väga lihtne tülli minna. Ta võib tunda, et temast ei hoolita ja tal­le ei pöörata tema raskustes piisavalt tähe­lepanu. Inimene võib muutuda liigselt kahtlustavaks, sõltu­vaks, norivaks, pedantseks, ebastabiilseks või pahuraks. Sina aga hooldajana tunned, et lihtsalt ei jaksa ja et nõutakse võimatut. […] Väga stressitekitav on hooldada inimest, kellel on tugevad vihareaktsioonid. Selline inimene ei ole su tegevusega kunagi rahul, ükskõik kui palju sa ka ei pingutaks. Ära hak­ka teda vältima. Ta tõrjub abi ja teisi inime­si, samas aga vajab neid. Arvesta, et viha on tema toimetulematuse väljendus. […] Arvesta, et pead tegelema iseenda tunnetega, sest ka sinus tekib viha. […] Hooldajal võib tekkida läbipõlemine. […] Hooldaja ei tohi end nii ära kurnata, et ei suuda enam taastuda. Kui hooldajal on emotsionaalselt kehv seisund tekkinud pika aja jooksul, tuleb arvestada sellega, et olu­korda kiiresti parandada pole ka võimalik. Heaolu taastamiseks peab vaeva nägema ja selleks ka aega andma. Peaasi on mitte lootust kaotada!“

Mida siis teha?

Palgata see, kes su kohustused üle võtaks. Hea oleks, kui kättesaadav oleks odav teenus – loomulik igapäevane naistetöö peaks kättesaadav olema ikka naistetöö hinnaga. Keegi ei taha ju oma eneseteostust pakkuvat erialatööd jätta ja valida üksikvangistuse koos abitu lähedasega. Keegi ei taha ju jääda ilma sissetulekust, sotsiaalsetest kontaktidest, väikestest rõõmudest, mida pakub igapäevane sundkohustustevaba keskkond, et siirduda kosmonaudina määramatusse, koondades oma senise elu piiratud meetrikesse ümber hooldatava voodi? 

Nõudliku perekohustuse täitjale, olemuslikult kosmonaudi rolli täitjale on väga vajalik psühholoogiline ettevalmistus, et saada hakkama oma tunnetega. Hooldajal võib tekkida masendus, viha, üksindustunne, tühjus, suhtlemisvaegus. 

Kes teeks päev päeva järel ja olukorrast väljapääsuta emotsionaalselt väga rasket tööd ööpäev ringi väga väikse palga eest? Kahtlemata see, kes saaks väga raske ja pingelise töö eest väärikalt tasutud. Kes tunneb, et suudab oma pere ja lähedased oma väärtusliku panusega edukalt ülal pidada. Kes teab, et ta saab täispühendumist nõudva väga raske töö eest väga palju raha ja ta panebki pikaks ajaks kogu oma isikliku elu kõrvale.

Maksjale on õnneks vähe maksta, saajale rõõmustavalt palju saada

Immigrant. 

Itaalias on välja kujunenud süsteem, et seda tööd teevad Itaalia naiste eest Ukraina naised. 

Itaalias makstav väike palk on Ukrainas suur raha. Niisugune süsteem toimib Itaalias – aga mitte ainult. Siinsete Kalevipoegade Lindad stardivad Saaremaalt Londonisse, Lõuna-Eestist Kesk-Euroopasse. 

Olulist tööd tegev inimene on omas süsteemis oma töö üle uhke. Ta vastab loomuomadustelt suurtele nõuetele. Omandab nõutud täppisteadmised ja talub ranges üksinduses võimsat tsentrifugaaljõudu, hõljudes meetrises sfääris ümber hooldatava. 

Võõras keel ja voodikoht. Vaakumis, kohustused ja teenistus. Päriselt endale kuuluv vaba aeg on piiratud kuue tunniga nädalas.

Võib vaja olla taluda smugeldamist, ärakasutajaid, sealhulgas seksuaalseid ärakasutajaid – hädasolijate koorijaid leidub alati. Kangelaslikkus lunastab kannatused? Inimesed on loovad, nad suudavad oma ellu inimväärse sisu korraldada ka äärmuslikes tingimustes. 

Naistetööd näikse defineeritavat olemusliku pühendumisena tähtsale teisele. Kosmonaudi töö fookuseks on olemuslik pühendumine inimkonnale. Piiripealne elu on keeruline, ideaalis ilma enesest lõplikult lahti ütlemata. Lootuses ükskord maanduda.

Saan hakkama! 

Kristina Normani lavastust näidatakse Eestis kaks korda: DocPointil 30. ja 31. jaanuaril. Piletid leiad siit.

 

7
FacebookTwitterEmail

Toeta meid!

Sinu annetus aitab Feministeeriumit töös hoida — algatada uusi projekte, tasuda kaaskirjutajatele ja arendada kohalikku feministlikku mõtet.

Anneta

Loe ka

Mai. Nõuame paremat riiki

Ukraina naised töötavad üle Eesti politsei- ja piirivalveametis Ukraina põgenike abilistena. Ukraina naised töötavad suurte poekettide köökides ja kaubapaigutajatena. Ukraina…

Hoia end meie tegemistega kursis

Feministeeriumi uudiskiri ilmub iga kuu alguses. Loe eelmisi uudiskirju siit.