Sõnastik:

demiseksuaalsus

Demiseksuaalsuse puhul tuntakse seksuaalset külgetõmmet vaid sel juhul, kui inimesega on tekkinud emotsionaalne side. See, kui lähedane peab emotsionaalne side olema, erineb inimeseti. Samuti ei garanteeri emotsionaalne side seksuaalset külgetõmmet. 

Üldiselt arvatakse, et seksuaalset külgetõmmet on kahesugust: esmane, mida tuntakse teise inimese välimuse, lõhna, hoiaku vms pärast (nt armumine esimesest silmapilgust), ning teisene, mida tuntakse kokkukuuluvuse ja läheduse pärast. Demiseksuaalsus väljendub esmase külgetõmbe puudumises, olemas ongi ainult teisene. Demiseksuaalse inimese jaoks ei ole esmase külgetõmbe elemendid olulised – kuni inimene on võõras, ei ole ta seksuaalselt külgetõmbav. Kindlasti ei tähenda see, et iga lähedane on seksuaalselt külgetõmbav, vaid et seksuaalne iha ei saa tekkida ilma inimest tundmata. 

Vahel arvatakse demiseksuaalsus aseksuaalse spektri alla kuuluvaks, kuid tuleb rõhutada, et demiseksuaalsete inimeste seksisoov varieerub nagu teistegi inimeste puhul – suurest seksisoovist kuni üldse mitte seksimiseni. Kui huvi seksiks on juba tärganud, võib see olla suur, väike, keskmine vm, lihtsalt seksuaalse ahvatluse tekkeks peab inimene olema enne lähedane, mitte võõras. 

Demiseksuaalsus ei sea partneri soolisusele piire. See tähendab, et demiseksuaalsus esineb teiste seksuaalsete identiteetidega koos ja ei ole sõltuvuses sellest, mis soost partnerit inimene eelistab. Demiseksuaalseid inimesi võib olla nii hetero-, homo-, bi-, pan- vm seksuaalse identiteediga inimeste hulgas.

Demiseksuaalsus ei tähenda kaua ootamist või enese enne seksi vaos hoidmist. Iha ei teki enda hoidmisest, vaid demiseksuaalsed inimesed lihtsalt ei tunne enne emotsionaalse sideme loomist seksuaalset külgetõmmet. Side võib vormuda väga mitut moodi – platoonilisest või romantilisest sõprusest, aga ka seksivabast suhtest või lähedasest tutvusest.

Neid, kel tekib romantilisi tundeid vaid inimeste vastu, keda nad hästi tunnevad, nimetatakse omakorda demiromantilisteks inimesteks.

Tegemist on sõnastikusarja postitusega. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.