Sõnastik:

kehaline autonoomia

Kehaline autonoomia on õigus valitseda oma keha üle ilma välise mõjuta või sunnita. Seda võib pidada üheks põhiliseks inimõiguseks, mille alla kuulub inimese individuaalne õigus langetada enda keha puudutavaid otsuseid, mis mõjutavad ta tervist ja tulevikku, näiteks pereplaneerimisotsuseid, otsust seksida või seksimata jätta, sünnitamist, ravi ja aborti puudutavat. Kehalise autonoomia alla kuulub näiteks ka see, kas loovutada verd või olla organi- või kudededoonor.

Kehaline autonoomia on tugevasti seotud seksuaalse nõusoleku kontseptsiooniga, mis nõuab mistahes seksuaalsetes tegevustes osalejatelt täielikku ja innukat nõusolekut ehk selgesti väljendatud „jah-i“, mitte „ei“ puudumist.

Kehaline autonoomia peab olema tagatud kõigile, sõltumata soost, füüsilise või vaimse puude puudumisest või olemasolust, nahavärvist, tervislikust seisundist, seksuaalsest orientatsioonist. Just naised ja vähemusgruppidesse kuuluvad inimesed on need, kelle kehalist autonoomiat sagedamini piiratakse, näiteks suguelundite moonutamise teel, mis on traditsiooniline mitmes Aafrika, Aasia ja Lähis-Ida riigis, või transsooliste inimeste steriliseerimiskohustuse kaudu, mis on praegugi, aastal 2022 seaduslik mitmes inimõiguste kaitse poolest pigem heas olukorras olevas riigis, sh Soomes.

Kehaline autonoomia ei ole absoluutne, sest teatud juhtudel on seaduslik seda piirata – näiteks siis, kui inimene on endale või teistele ohtlik. Rahvusvahelises õiguses on kehaline autonoomia piiratud, kui selle kasutamine kahjustab kedagi teist või võib kahjustada patsienti. Kui teis(t)ele tekitatud kahju on piisavalt tõsine, tühistab see autonoomia põhimõtte.

Kehalise autonoomia omamine ei tähenda, et selle kaudu tohiks kahjustada teiste tervist, õigusi või autonoomiat. Üksikisikutel on õigus valida, kas näiteks seksida või rasestuda, kuid neil ei ole õigust neid valikuid teistele peale suruda.

Kellelgi pole õigust rikkuda kellegi teise õigusi, autonoomiat ega kehalist puutumatust.

Tegemist on sõnastikusarja postitusega. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.