Sõnastik:

klaassein ja betoonsein

Klaassein (ingl k glass wall) tähistab ootamatut ja nähtamatut tõket, mis takistab võimekate ja kvalifitseeritud naiste liikumist edutamisvõimaluste poole. Klaassein on klaaslae mõiste edasiarendus ning võib tähendada läbipaistvat barjääri edutamisvõimaluste ees juba karjääri alguses, uuel töökohal või uue ülemusega. Kui klaaslagi tähistab tõket naiste edutamisel teatud tasemest edasi kõrgemate positsioonideni, siis klaassein võib takistada naiste liikumist isegi esimeste ametialase edenemise võimalusteni. Kui klaaslagi tähistab takistust üldise karjääriredeli tippu jõudmisel, siis klaassein takistab naistel saavutamast positsiooni, mis on parim ta enda jaoks.

Naised näevad läbi klaasseina erinevaid tööeluvõimalusi – näiteks kohtumisi ja võrgustikke, kuhu neid pole kutsutud või seltskondlikke jutuajamisi, mis annavad meeste karjäärile hoogu. Klaasseinaks võib olla ka ülemus, kes ei võta kolmekümnendates naist edutamisväärilisena, kuna ta eeldab, et naine võib peagi minna lapsehoolduspuhkusele. Klaasseinaks võivad olla ootused ja eeldused, mida naised ja mehed on ise omaks võtnud.

Klaassein on väga sarnane (ja mõnel hinnangul sama) kleepuva põranda mõistega (ingl sticky floor), mis tähistab naiste kinnijäämist madalatele ja vähetasustatud töökohtadele. Kleepuv põrand sunnib naised lõputusse väheväärtuslike töökohtade ringi ja ei lase neil sealt lahkuda. 

Klasseina mõiste edasiarendus on ka betoonsein (ingl concrete wall), mida kogevad tööelus nt vähemusgruppidesse kuuluvad naised. Betoonseina puhul takistavad topelteelarvamused vähemustesse kuuluvatel naistel isegi näha võimalusi, kuidas oleks võimalik tööelus edeneda, rääkimata nende kasutamisest.

Lugemissoovitus, mis kõiki neid teemasid käsitleb: Sue Unermani ja Kathryn Jacobi “The Glass Wall: Success strategies for women at work – and businesses that mean business”.