Sõnastik:

lekkiv toru

Lekkiv toru (ingl leaky pipeline) on metafoor selle kohta, kuidas naised (ja vähemusgruppide liikmed) kaovad ära erialadelt, kus domineerivad mehed. Lekkiva toru metafoori kasutatakse eelkõige STEM aladest ehk loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatikaga seotud erialadest rääkides.

Lekkiva toru metafoor näitlikustab olukorda, et kui kallata ühest otsast torustikku vett (ehk naisi) ja torustiku ühenduskohad lekivad (naised tilguvad ära), siis jõuab teisest otsa vett kohale üsna vähe (ehk naisi, kes on erialaselt karjääri teinud ja näiteks juhtivatele kohtadele jõudnud). Kujundi järgi kaovad naised järk-järgult meeste tegevusaladelt ja igas järgmises olulises karjäärietapis (ehk toru ühenduskohas) on neid vähem. 

Põhjuseid, miks naised ei lõpeta alati STEM erialasid ning isegi kui nad seda teevad, suunduvad hiljem teistele erialadele, on mitu. Üks põhjus on vähesed edukad naissoost eeskujud STEM erialadel ja teaduses, teiseks soostereotüübid. Samuti panustab toru lekkimisse naiste enesekuvand, meestest suurem soov ja vajadus era- ja tööelu tasakaalustada, aga ka diskrimineerivad praktikad akadeemias ja STEM erialadega seotud ettevõtetes. 

Eelarvamused ja diskrimineerivad tavad võivad esineda nii värbamisel, edutamisel kui ka üldises tööõhkkonnas. Struktuursete lekkekohtade parandamiseks tuleb võtta poliitilisi ja praktilisi meetmeid – sekkuda viisil, mis aitab luua tüdrukutele ja naistele sobivamat kultuuri STEM aladel.

Iga üksiku naise lahkumist tehnoloogia erialalt ei tasu tragöödiana käsitleda. Liikudes edasi teistesse eluvaldkondadesse, viivad nad sinna kaasa oma STEM alade teadmised ja kogemused ning aitavad potentsiaalselt kaasa eri erialade integreerimisele ja ühiskondlikele muutustele. Üldine probleem seisneb selles, kui naised (või teised vähemusgrupid) lahkuvad proportsionaalselt enam just STEM valdkonnast. Näiteks toob meeste ülekaal kaasa selle, et tehnoloogia arendus lähtub meeste kogemustest ning peegeldab meeste eelistusi. Naiste potentsiaali ei kasutata ära ning üldine kultuur STEM valdkonnas kipub püsima naistele, vähemustele ning töö- ja pereelu ühitamist ebasoosiv. 

Vaata ka uuringut “Klaaslagi ja klaasseinad IKT sektoris”, kus katsetati mitmesuguseid sekkumismeetmeid ehk mükse, et toetada tüdrukute ja naiste liikumist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonda. Loe ka eraalgatuslikku tüdrukute robootika huvikooli HK Unicorn Squad tegevuse kohta.

Tegemist on sõnastikusarja postitusega. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.