Dictionary:

mittebinaarne sooidentiteet

“Mittebinaarne” (ingl nonbinary) viitab sooidentiteetidele, mis jäävad väljapoole kaksikjaotuses sookategooriaid mees ja naine. Sealjuures võivad mittebinaarsed inimesed identifitseerida end mitme sooga (nt bisooline) või mitte ühegi sooga (asooline), nende sooidentiteet võib olla voolav, st ajas muutuv (genderfluid), ja nad võivad ennast identifitseerida mõne kolmanda sookategooriaga või end üldse mitte sooliselt kategoriseerida. Mittebinaarsust on lihtsam mõista kui sugu visualiseerida binaarsuse asemel spektrina, mis pakub rohkem soovõimalusi kui ainult kaks äärmust. Soospekteri mudeli järgi ei ole võimalik maailmas leiduvat soolist mitmekesisusust taandada kategooriatesse mees/naine, ja sellest lähtuvalt tuleb luua tingimusi ka teistsugusteks sooidentiteetideks ja -väljendusteks. Mittebinaarsed sooidentiteedid kuuluvad transsoolisuse katusmõiste alla.

Mittebinaarne sooidentiteet ei ole sama, mis androgüünsus. Kuna sooväljendus ei ole sama, mis sooidentiteet, siis ei ole mittebinaarset sooidentiteeti võimalik välja lugeda kehakeelest või riietusest. Mittebinaarsed inimesed võivad end väljendada või esitleda mitmesugustel viisidel. Mõned eelistavad väljendusvõimalusi, mida peetakse naiselikeks, mõned eelistavad väljendusvõimalusi, mida seostatakse rohkem maskuliinsusega, ja mõned mängivad nende mõlema elementidega. Mittebinaarsed inimesed võivad ka lihtsalt vältida tähistusi maskuliinne ja femininiinne.

Keeltes, milles on soolised asesõnad (nt inglise keeles she/he), võivad mittebinaarsed inimesed eelistada sooneutraalseid asesõnu (ingl they), kuid ei pruugi. Mittebinaarsed inimesed võivad eelistada ka oma nime muuta, kuid see pole reegel. Samuti võivad mittebinaarsed inimesed kasutada oma kehade kujundamiseks meditsiinilisi lahendusi nagu hormoonasendusteraapia või kirurgia. Enamikus riikides (k.a Eestis) ei ole meditsiiniline sekkumine tihti mittebinaarsetele inimestele kättesaadav, sest selle lubamist otsustav kogu ootab sooülemineku kandidaadilt binaarset sooesitlust  ja -identiteeti.

Viimastel aastatel on mõned riigid hakanud ka seaduslikult tunnustama mittebinaarse sooidentiteediga inimesi. Näiteks Kanadas, Austraalias ja Islandil on inimestel võimalus registreerida oma juriidiliseks sooks n-ö kolmas sookategooria. Juriidiline tunnustamine suurendab mittebinaarsete inimeste turvatunnet ja avalikus elus võrdse osalemise võimalust.