Sõnastik:

misogüünia

Misogüünia (ingl misogyny) tähendab naistepõlgust või naistevihkamist. Mõiste pärineb kreeka keelest (misos ‘viha’ ja gynē ‘naine’). Feministlikus teoorias peetakse misogüüniat poliitiliseks ideoloogiaks mida võib võrrelda rassismi või antisemitismiga ning mis õigustab ja säilitab naiste madalamat positsiooni ühiskonnas. Antonüüm on misandria, ehk meestevihkamine.

Misogüünia võib väljenduda mitmesugustel viisidel, näiteks läbi soolise diskrimineerimise, naistevastase vägivalla, seksismi, naiste alavääristamise. Misogüüniat võib leida nii muistsetes müütides, mõnedes religioonides kui ka mitme lääne filosoofi juures. Nietzsche solvas sageli naisi (“Naine oli jumala teine viga” või “Oled teel naiste juurde? Ära unusta piitsa!”).*

Mõned aastad tagasi pidas toonane Austraalia peaminister Julia Gillard parlamendis leegitseva kõne misogüünia teemal, mille tulemusel definitsiooni sõnastikes hiljem muudeti.

Vaata ja naudi toonase opositsioonijuhi (ja paraku hilisema peaministri) Tony Abbotti kiiresti muutuvat näoilmet.

 

*Nietzsche and the Feminine, 1994, University of Virginia Press, isbn=0-8139-1495-7, p. 11