Kaunase praidi korraldajad: me ei soovi end peita, elada hirmus või sobituda pealesurutud standarditega

Järgmise nädala lõpus, 2.–5. septembril, toimub Kaunases Leedus rohujuuretasandil organiseeritud sõltumatu Kaunas Pride. Praidi korraldab grupp vabatahtlikke ja seda ei juhenda ega rahasta ükski ametlik organisatsioon ega ettevõte. Kaunase praidinädalal toimub peale marsi ka kväärifestival Kreivės, mille kavas on vestlusõhtu Baltimaade LGBT+ ajaloost, DIY ajakirjade õpituba, põletavatel teemadel tehtud filmide linastused ja arutelud, peod ja performance’id.

Kaunasesse sõidab ka osa Feministeeriumi kollektiivist seoses aktivistide ja kunstnike initsiatiiviga “Black Rose. Black Carnation”, mille liikmed esinevad Kaunase praidinädalal.

Feministeerium küsis Kaunas Pride’i korraldajate tuumikult, kuidas neil on korraldamisega vaatamata linna vastuseisule ja Leedu pinevale poliitilisele keskkonnale läinud, mida nad üritusega taotlevad ja millest organiseerimispõhimõtetes lähtuvad. 

Leedus on praidid toimunud seni Vilniuses. Miks otsustasite korraldada Kaunase praidi? Ja miks on praidi formaat teie jaoks oluline?

Ajalooliselt algas pride protestina, LGBTQ+ kogukonna nõudmisena, et kogukonda kuuluvaid inimesi tunnustataks nii nagu nad on, ja vastuseisuna ebaõiglusele, millega me kokku puutume. Selline praidi ajalugu aga tegelikult puudub Leedus, kus Baltic Pride toimub Vilniuses vaid iga kolme aasta tagant ja esitleb end rohkem festivali või paraadina.

Tahtsime luua sellisele kommertsialiseeritud Pride’i kaubamärgile alternatiivi. Sellist, mida korraldaksid kohaliku LGBTQ+ kogukonna liikmed sõltumata ametlikest organisatsioonidest või erakondadest. Sellisel viisil saame me oma arvamust avaldada, juhtida tähelepanu oma võitlustele ja esitada oma nõudmisi ilma vahendajateta ja ilma kohustusteta kapitalist motiveeritud rahastajate ees.

Lühidalt, meie jaoks oli oluline, et meil oleks radikaalsem praid koos reaalsete nõudmistega –  kui soovite, siis tahtsime tulla tagasi algse praidi formaadi juurde. Korraldasime mullu 11. juulil sõltumatu Vilniuse praidi, millest võttis osa mitusada inimest.

Tahtsime praidi Kaunasesse juba mõnda aega ja seepärast otsustasime selle ka korraldada. Lõppude lõpuks elavad paljud LGBTQ+ inimesed väljaspool Vilniust ning iga kord, kui nad soovivad praidil osaleda ja ennast esindada, peavad nad kodulinnast lahkuma ja pealinna minema. Vilniuse praid näitas meile, et praidi saab igal aastal iseseisvalt korraldada ning tänu Kaunase LGBTQ+ kogukonna liikmete suurele algatusvõimele sai linn täiesti loomulikult meie järgmise praidi asukohaks.

Olen mõnda aega veebist jälginud, kui keeruline on teil olnud teha praidi ettevalmistusi. Et marss saaks toimuda, tuli Kaunase linna vastu kohtusse pöörduda. Miks ja kuidas teil läks? Miks on praidi marss nii ärritav, et linnavalitsus tahab selle ära keelata?

Esitasime Kaunase linnavalitsusele kolm taotlust, milles kirjeldasime üksikasjalikult marsi võimalikke marsruute. Kohandasime marsruute linnalt saadud kommentaaride põhjal, kuid kõik kolm lükati tagasi. Esitasime apellatsiooni Leedu halduskohtule, kus leiti, et vald rikub meie kogunemisõigust. Kohus käskis Kaunase omavalitsusel septembriks marsruudi asjus kokku leppida. Saame veel neist kuulda.

Kaunase praidimarss toimub 4. septembril 2021. Illustratsioon: Kaunas Pride

Võime vaid oletada, millised aspektid on Kaunase võimudele nii ärritavad. See pole aga esimene praidiüritus, mis Leedus löögi alla sattus, ja ka mitte esimene LGBTQ+ üritus.

Oluline on veel mainida, et Kaunase praid toimub ajal, mil poliitiline kliima on Leedus väga pingeline. Pandeemia ajal muutusid ühiskonna jaoks oluliseks paljud “moraalsed” küsimused. Väga äreva ja ebakindla perioodi tõttu, pärast seda, kui Istanbuli konventsiooni ratifitseerimine jälle ebaõnnestus ja Leedu parlament otsustas partnerlusseaduse üle mitte hääletada, muutus väga nõudlikuks ja häälekaks uus poliitiline liikumine Peremarss (nüüd nimetavad nad end perekonna ülestõusuks). See liikumine koondus, et minna Valgevene piiri lähedale protestima sealtkaudu saabuvate põgenike vastu. 

Samuti osaleb see grupp aktiivselt vaktsineerimisvastases tegevuses ja protestib valitsuse otsuste vastu piirata avalike (ka era-) teenuste kättesaadavust inimestele, kellel pole koroonapassi. 10. augustil arenes kogunemine parlamendi ees rahutusteks. Need ettevõtmised on ühiskonnas palju viha üles kihutanud. 

Kaunase praidi jaoks on asjaolud etteaimamatud. Oleme turvalisuse pärast väga mures. Samas usume ka, et Kaunase praid pakub vastuseisu võimalust inimeste ebakindlust toitvale paremäärmuslikule liikumisele.

Kaunase praidi loosung on “Me oleme kõikjal”. Mida see tähendab ja mida sellega nõuate?

Osalt on loosung seotud tõsiasjaga, et Kaunas Pride on esimene Leedu praidiüritus, mis toimub väljaspool pealinna. LGBTQ+ inimesed on eksisteerinud ja eksisteerivad kogu Leedus ning seda mitmekesisust tuleb tunnistada. Loosung “Me oleme kõikjal” seda väljendabki. See deklaratsioon kinnitab meie elude mitmetahulisust, soovi mitte elada peidus, hirmus või püüda sobituda standarditega, mida surutakse meile peale väljastpoolt. 

Nõuame abieluvõrdsust, tsiviilpartnerlust ja lapsendamisõigust, mis ei sõltu vanemate soost. Nõuame, et LGBTQ+ inimestele oleks tagatud ligipääs tervishoiuteenustele, eriti trans-inimeste soo korrigeerimisega seoses. Nõuame, et soo tunnustamise ametlik protsess oleks ligipääsetav. Me nõuame seksuaalharidust, mis tugineks teadusele, ja kus meid ei patologiseeritaks ega muudetaks nähtamatuks. Laias laastus nõuame me seda, mida vajame, et elada oma elu turvaliselt ja väärikalt.

Kaunas tundub Eestist vaadates täis elu ja energiat. Kes on praidi korraldajad ja mis on teie eesmärk selle korraldamisega? Inimesed näivad olevat valmis panustama paljudesse üritustesse: kväärifeministlikku suvefestivali Sapfofest, festivali Kombinatas, mis tegeleb töö teemaga ja tulemas on Kaunase praid. Kuidas te töötate, millest oma töös lähtute ja kust jõudu ammutate?

Loosungiga “Me oleme kõikjal” väljendavad praidi korraldajad LGBT+ inimeste elude mitmetahulisust, soovi mitte elada peidus ja hirmus või püüda sobituda standarditega, mida surutakse peale väljastpoolt. Illustratsioon: Kaunas Pride

Kaunas Pride’i korraldab mitteametlik rühm kohaliku LGBTQ+ kogukonna liikmetest. Me järgime oma korraldustaktikas hierarhiavabaduse põhimõtteid ja ütleme ära igasugusest seotusest erakondade või valitsusväliste organisatsioonidega. Organiserimisgrupis on ligikaudu kolmkümmend inimest; me ei ole ametlik organisatsioon, mis jälgib oma liikmete arvu, seega saame ainult arvata. Inimesed võivad korraldamisega ühineda ja panustada oma äranägemise järgi, kuna kõik toimub vabatahtlikult.

Sel viisil ise korraldades püüame luua ruume, kus LGBTQ+ kogukonna liikmed saavad ennast ise esindada, ilma et peaksid pöörduma kuhugi kõrgemale. Võib-olla sellepärast on inimesed valmis panustama – sellised rohujuuretasandi alternatiivid kõnetavad.

Motiveerib soov, et kõik saaksid end turvaliselt ja väärikalt tunda, olenemata identiteedist. Tahame rääkida oma kogemustest ja nõuda vajalikku õiguslikku ja sotsiaalset kaitset; me ei ole rahul lihtsalt Baltic Pride’i vaatemängus osalemisega, samas kui LGBTQ+ inimeste olukord ei parane.

Kas üritus ootab külalisi või on eesmärk peamiselt kohalikke inimesi toetada ja nendega koostööd teha?

Siiani on korraldusrühm koosnenud peamiselt kohalikest LGBTQ+ kogukondade inimestest. Paljud meist tunnevad üksteist juba pikemat aega ja on teistes algatustes koos töötanud, nii et see oli meie jaoks kõige lihtsam viis Kaunase praidi korraldama hakata. Seda öeldes tervitame kõiki, kes soovivad kaasa lüüa, kui nad jagavad meie eesmärke: vabadus LGBTQ+ inimestele, solidaarsus ja hierarhivabad korraldusmeetodid ja -vahendid.