Leia stereotüüpsete virvatulukeste vahel õige tee arvamusfestivali sooalal

(Sotsiaal)meedias käib verbaalne kaikavõitlus, mille käigus püütakse leida tõde kõige õigemate demokraatlike ja patriootlike väärtuste kohta. Samal ajal soovivad sooala korraldajad tuua arvamusfestivalile sõõmu positiivseid näiteid, lootust lahendusteks ning avatud meelt. Arvamusfestivali sooalal tuleb juttu nii kirgi kütvast soolisest ja seksuaalsest ebavõrdsusest ning naiste positsioonist ühiskonnas, LGBT-teemalise arutelu deseksualiseerimisest, meesfeministide olemasolu võimalikkusest kui ka puuetega inimeste diskrimineerimisest nende võimalustest tööturul.

„Sugu – mõtestagem seda siis kuidas tahes – saadab meid terve elu, mistõttu on sooga seonduvat kerge pidada iseenesest mõistetavaks ning tähtsusetuks,“ arvab sooala koordinaator, haridusaktivist ja politoloog Triin Toomesaar. „Olukorras, kus Eestis on sooline ebavõrdsus suur probleem, mis toob negatiivseid tagajärgi nii naistele kui ka meestele, oleks lubamatu teemast mööda vaadata.“

Eesti inimesed ei ole üldjuhul teadlikud, mis on feminism või kes on feminist. Näiteks arvatakse, et feministi näol on tegemist kellegagi, kes soovib naiste ülemvõimu. Ometi taotleb feminism liikumisena sugudevahelist poliitilist, majanduslikku ja sotsiaalset võrdsust. Soolisest (eba)võrdsusest tuleb juttu aruteludes „Mees – kas feministi liitlane või takistus?” ja „Eestile naispresident?”.

Samuti ei olda kursis seksuaalsuse mitmekesisusega ning LGBT-inimeste igapäevaste probleemidega. Neil teemadel saab mõtteid vahetada arutelul „LGBT voodist välja – mõtteviisi muutmise võimalikkus?”.

Teemapüstituste kaudu soovivad sooala korraldajad pakkuda võimalust avardada oma silmaringi, seda sealjuures ka neil, kes muidu end sooküsimustes kodus ei tunne või tahaksid lihtsalt juurde küsida. Teadlikumatel asjaarmastajatel on võimalus aga osutada uutele ja sügavamatele tahkudele ning suunata arutelude kulgu. Festivalikülastajatele pakutakse võimalust suhestuda lugudega elust enesest.

Sooala korraldavad MTÜ Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing, Zonta International District 20 Area 6, MTÜ BPW Estonia ning vabatahtlikud aktivistid Aro Velmet, Kätlin Org, Katrina Koppel, Katriin Bachmann ja Triin Toomesaar.

Feministeerium toetab julgeid korraldajaid ning aitab arvamusfestivali sooalal eksinud ränduritel soostereotüüpsete virvatulukeste vahel õiget teed leida.

Toimetas: Aet Kuusik