Pingerida, kus Eesti pole esirinnas

Sel pühapäeval on rahvusvaheline homo- bi ja transfoobia vastane päev ehk IDAHOTi päev. Just 1990. aasta 17. mail kustutas Maailma Terviseorganisatsioon homoseksuaalsuse psüühikahäirete nimekirjast.

Geide-lesbide-biseksuaalide ning trans- intersooliste inimeste õiguste eest seisev ühendus ILGA-Europe avaldas selleks puhuks interaktiivse kaardi Rainbow Map 2015. Kaart ilmestab LGBTI inimeste olukorda Euroopa riikides, toob esile õiguste seisu 2014. aastal kogu Euroopa mitmekesisuses.

Võrreldud on 49 riiki ja neile on antud protsendina väljendatav tulemus, pingerida väljendab detailselt, millised LGBTI inimeste õigused on riigis kaetud ja milliste puhul on puudujäägid. Kui näiteks Malta on viimase aasta jooksul 8 kohta pingereas tõusnud, olles 2013. aastal 11. kohal ja nüüd 3., siis räägib see mitmest seaduslikust muudatusest, mida riik LGBTI inimeste olukorra parandamiseks teinud. Eesti, Läti ja Leedu on riikide pingereas eelmise aastaga võrreldes kõigele vaatamata kahjuks langenud.

ILGA RAINBOW MAP 2015

2014. aastal on astutud suur samm trans- ja intersooliste inimeste õiguste parandamise teel – Taanis kehtib progressiivne soolise enesemääramise seadus ja Taani on esimene riik Euroopas, mis on välistab soolise identiteedi häire diagnoosi vajalikkuse oma soomääratluse muutmise eeldusena; Maltal võeti vastu inimsõbralik sooidentiteedi, soolise eneseväljenduse ja sootunnuste seadus. Mõlema näol on tegu ajaloolise läbimurdega, mis puudutab transsoolisi ja vahesoolisi (intergender) inimesi ja suundumustega, millest on eeskuju võtnud näiteks Andaluusia regioon Hispaanias ja Holland.

Samuti rõõmustab LGBTI õiguste eestkostjate nähtavus avalikus elus, alates avalikult gei linnapea valikust Poola linna Slupski linnapeaks ja Läti välisministrist Edgars Rinkēvičsisest, kes on esimene tipppoliitik Lätis, kes oma geiidentiteeti ei varja.

Soomes võeti vastu sooneutraalset abielu võimaldav seadus, Inglismaal, Walesis ja Šotimaal jõustus samalaadne õigusakt. Iirimaal hääletatakse sooneutraalse abielu üle lähipäevadel, täpsemalt 22. mail. Meil siin Eestis võeti esimesena endise Nõukogude Liidu riikidest vastu sooneutraalne kooseluseadus, rakendusaktide vastuvõtmisest pole seni väga palju kuulda olnud.

Progress pole paraku universaalne – Slovakkias jt riikides toimus häälekas kampaania abieluinstitutsiooni kitsendamise nimel. Ungari valitsus võttis vastu seaduse, mis piirab inimõigustega tegelevate valitsusväliste organisatsioonide rahastuse võimalusi. LGBTI õiguste vastasus koondus 2014. aastal nn anti-gender ja nn lääne sõnumite levitamise vastasteks kampaaniateks Euraasia Liidu (mille liikmed on praegu Armeenia, Valgevene, Kasahstan, Kõrgõzstan, Venemaa ja Tadžikistan) liidrite seas, kes neid väärtusi enda juhitavate riikide sees ja väljaspool liitu hoogsalt levitavad.

Vikerkaarekaardilt on näha nii edasiminekud kui ka negatiivsed suundumused, detailselt saab vaadata Euroopat või ELi tervikuna kui ka võrrelda riike üksikutena ning lugeda kõikide riikide lühiraporteid. Aga fakt, et ükski Euroopa riik ei ole saavutanud 100% LGBTI õiguste kaitset ja et 49 riigi keskmine on vaid 42% näitab, et  Euroopa seadusandjatel on palju tööd veel teha.

Head uurimist ja mõnusat IDAHOTi päeva!

NB! Soovitame ka Eesti LGBT Ühingu Facebooki lehel pühapäeval silm peal hoida.

Loe Eesti Inimõiguste Keskuse lehelt viimaste suundade kohta LGBT õiguste arengus

LGBT õiguste kujunemisest Balti riikides saab lugeda lisaks ka siit.