Postimeest tuleks müüa koos seebiga

Postimees on viimastel nädalatel vorpinud arvamuslugusid mis käsitlevad homoabielu või soovahetust energiaga, mis paneb lihtsalt kadestama. Siin on kümme olulist mõtet, mis Postimehe arvamuskülgedel on Eesti rahvani jõudnud.

  1. Abielu mehe ja naise vahel tuleneb inimese kui looma paratamatust olekust. (P. Espak 22.04.2023)
  2. Sooneutraalse abieluga tühistatakse mõisted ema või isa, õde või vend, naine ja mees. (L. Vahtre 12.04.2023, P. Espak 22.04.2023)
  3. Varsti keelatakse emadepäeva tähistamine, sest see võib kahe isaga kasvanud lapsele mõjuda solvavalt. (L. Vahtre 12.04.2023)
  4. Kui laps on transsooline, tuleb teda veenda, et ta eksib. Sest see on sama, kui laps arvaks, et ta on jänes. (L. Vahtre 12.04.2023)
  5. Abielu mõiste muutmine sooneutraalseks on võrreldav kaubamärgi kaaperdamisega, nagu Mongoolia mopeedi nimetamine Mercedeseks. Soovitakse upitada oma suhte mainet teiste arvelt. Moraalselt on tegemist vargusega omakasu eesmärgil. (L. Paldre 25.04.2023)
  6. Abieluvõrdsus võtab minult isiklikult ära sõnavabaduse ja suukorvistab ka lapsed ning mis eriti hull, veel sündimata lapsed ei saa enda kaitseks midagi öelda. (M.-V. Ellam 25.03.2023)
  7. Püüdlus bioloogiline sugu tühistada toob kaasa inimkonna hukkumise ega jää alla Pol Poti genotsiidile. (V. Tomusk 26.04.2023)
  8. Sookonveier on tohutu globaalne bisnis. Sooprobleeme uuritakse instituutides, ülikoolides on professuurid, tegutsevad nõuandlad jne. Soovahetusoperatsioonideks koolitatakse juba erikirurge. Ja kuna hiljem võivad tulla kohtuprotsessid, siis valmistataks ette vastava ala advokaate. Lõppeks saavad tööd ajakirjanikud, kes sellest kirjutada saavad ja nii edasi. (M. Mutt 1.05.2023)
  9. Homoseksuaalsed ja heteroseksuaalsed paarid ei ole reproduktiivsetelt omadustelt võrdsed ja sündimus on madalam riikides, kus homoabielud on seadustatud (J. Toomepuu. 30.04.2023
  10. Abielu mõistmine heteroseksuaalsena ei võta samasoolistelt paaridelt midagi ära, sest nad ei ole ju heteroseksuaalid. (M. Ehala 21.04.2023

Ega apartheid ka võtnud mustanahalistelt inimestelt midagi ära, sest nad polnud ju valged. Naiste elu ei halvendanud see, kui hääletada ja pangaarvet omada võisid vaid mehed, sest naised ei olnud ju mehed ning naistele hääleõiguse andmine võtnuks meestelt sõnavabaduse, kaaperdanuks kaubamärgi, tühistanuks mõisted mees ja kodanik, viinuks sündimuse languse ja tsivilisatsiooni hukuni, mille käigus oleks hakatud koolitama naistele suisa eraldi arste.  

Ühe abieluvõrdsust toetava arvamusloo kohta ilmub umbes kümme, mis kuulutavad tsivilisatsiooni peatset hukku. Lisaks ülaltoodud olulistele mõtetele leidub tekstides viiteid pedofiiliale, õdede-vendade abiellumisele, tühistamisele, operatsioonidele ja Jordan Petersonile. Autorid on üritanud uusi erutavaid vaatenurki leida – kõige rajum on vist mure, et tulevikus ei saa veel sündimata lapsed oma vanemaid valida, sest … praegu nad nähtavasti saavad? Läbiv joon on isiklikud tunnistused selle kohta, kuidas samast soost inimestest koosnevate paaride võimalus abielluda võtaks küll midagi minult ära. Erandiks üksik mind homoabielud ei sega, aga. 

Bingo!

Samal ajal ilmus Twitteris Postimehe bingo. Prindi välja, täida iga uue arvamusloo puhul ära ja pese end pärast korralikult puhtaks, ära seepi unusta. 

Twitteri bingo avaldatud autori loal.

Postimehe soo-seksuaalsuse teemalist kampaaniat oleks justkui ette näinud satiirileht The Onion, kellelt ilmus veebruaris kuldne toimetuse kommentaar Ajakirjanduse püha kohus on ohustada võimalikult paljude transinimeste elusid. Lühidalt kokkuvõttes teavitavad Onioni toimetajad pidulikult, et ajakirjanikena on neil kohustus tegeleda igasuguse pseudoteadusega, mis annab fanatismile intellektuaalse varjundi, valefaktide ja -loogika korrutamine on vajalik, et (vale)narratiivid lugejates kinnistuksid ning nad lihtsalt peavad lähtuma genitaalidest. Virtsavanni tuleb lihtsalt tutvustada uuriva ajakirjanduse või arvamusvabadusena. 

The Onion küsib: kas ajakirjanduse mõte on valgustada meid ümbritsevat maailma, et me saaksime seda mõtestada või on eesmärk panna vähemusgruppidesse kuuluvaid inimesi kahtlema oma inimlikkuses ja veenda teisi neid demoniseerima? 

Tundub, et Postimees teab oma ülesannet väga täpselt.