Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu juhiks sai Rainer Kattel

Eile nimetas valitsus soolise võrdõiguslikkuse nõukogu uueks juhiks TTÜ Ragnar Nurkse instituudi innovatsioonipoliitika professor Rainer Katteli. Feministeerium esitas talle kolm küsimust.

Mis on sinu jaoks feminism?

Võrdõiguslikuse eest seismine. Kõigil peavad olema võrdsed õigused ja võimalused, hoolimata soost, nahavärvist, kultuuris-religoosest kuulumisest või seksuaalsest orientatsioonist. Samas on minu jaoks oluline, et feminism tegeleb ajalooliselt väljakujunenud ebaõigluse kõrvaldamisega. Seega, kui vaatame nt naiste rolli kodustes töödes, palgalõhet, esindatust juhtorganites (nt valitsus, äriühingute nõukogud jne), siis ei saa vastuseks olla lihtsalt väide, et me ju tahame parimat töötajat, naised ei küsigi rohkem raha jne. Naiste roll ühiskonnas ja kodus on kujunenud aastasadade jooksul, mil neid on süstemaatiliselt diskrimineeritud (nt läbi ligipääsu piiramise haridusele, poliitikale jne). Ja minu jaoks on feminism just taolise ajaloolise ebaõigluse korvamise eest võitlev suhtumine ja tegutsemine. 

Kes on sinu suurimad feministlikud eeskujud ja miks/millega?

Minu abikaasa Kadi Estland oma kompromissitu kunsti ja isiksusega on minu suurim feministlik eeskuju. Ma arvan, et feminismil, eriti Eestis, on väga vaja tema julget võitlevat feminismi, muidu muutub ühiskond liiga aeglaselt ja paljude naiste eneseteostus jääb piiratuks ning sellel ei ole mingit õigustust.

Uuringud räägivad meeste üldisest hoolimatusest oma tervise suhtes; mehed on haridussüsteemis nõrgemad, aga tööturul tugevamad, võiks isegi öelda ainult kõvad, sest pehmeid ameteid mehed endale niisama ei luba; kui naisi ohustab seksuaalne ahistamine avalikus ruumis ja vägivald kodus, siis mehi ohustab vägivald avalikus ruumis, millega pole eriti kuhugi peale politsei pöörduda. Kõik need meeste probleemid on lisakoorem naistele ehk isiklikud probleemid tekitavad ühiskondlikke käitumismustreid ja tavasid. Kuulud nüüd naistevastase vägivalla vastu loodud valge lindi kampaaniasse, aga mille eest veel ja kuidas võiks üldse meesliikumine tänapäeval seista?

Käitumis- ja seksuaalkasvatuse parandamise eest. Ma arvan, et meeste rollimudelid ja käitumismustrid on senini tugevalt kantud ajaloolistest väärarusaamadest, milliseid töid teha, kuidas kodus käituda, kuni selleni, kuidas seksuaalelu elada. Me kardame sooneutraalsust ja viitame looduses väljakujunenud erinevusele meeste ja naiste vahel, ent ometigi näitab uuem teadus, kuidas nii inimeste kui looduse puhul laiemalt on soo definitsioon ja tunnused laialivalguvad. Me ei saa lihtsalt tugineda vastandamisele mees-naine, on palju inimesi, kes sellises vastandamises ja sellega kaasnevates rollides ennast ära ei tunne ega peagi tundma! Järelikult tuleb juba lapsest saati ka mehi teistmoodi kasvatada ja anda seeläbi ka meestele palju avaraid rollimudeleid, nt elukutsevalikul või koduses käitumises. Lisaks arvan, et meeste kasvatamises on väga olulisel kohal seksuaalharidus, kuidas iseendaga hakkama saada kui ühiskonnas vastutustundlikult käituda. See puudutab ka pornograafia, prostitutsiooni ja sarnaste nähtuste üle arutelu, mis peaks olema väga olulisel kohal meeste kasvatamisel.

Rainer Katteli uurimisvaldkondade hulka kuuluvad innovatsioonisüsteemid ja arengupoliitika, ent tal on ka tugev filosoofia alane taust. Aastal 2013 pälvis Kattel EV teaduspreemia sotsiaalteaduste valdkonnas. Lisaks liitus Rainer Kattel 2016. aastal üle-Euroopalise naistevastase vägivalla vastu seisva valge lindi meesliikumisega ning on avaldanud mitmeid arvamusartikleid võrdõiguslikkuse teemadel.

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu peamised ülesanded on soolise võrdõiguslikkuse poliitika üldsuundade kinnitamine ning Vabariigi Valitsuse nõustamine. Eelmine nõukogu juht oli Iivi Masso.