Strateegiadokument

Meie missioon

… on saavutada post-patriarhaat

 

Meie visioon

… on olla veebiväljaanne, mis toetab inimeste, ettevõtete ja ühiskonna arengut 

 

Meie väärtused:

 

Hooliv – soovime luua tugevaid pika- (või lühi)ajalisi kliendisuhteid lähisuhteid

 

Avatud – pakume igale lugejale kommenteerimisvõimalust tema isiklikus märkmikus

 

Salliv – sallime aktiivselt erinevaid feminismivooluseid

 

Keskkonnasõbralik – me ei impordi probleeme, vaid mõtleme need ise välja

 

Meie tunnuslause

Feministeerium – tehtagu!