Aasta šovinisti valimised: kandidaat nr 1 on Viktor Vassiljev!

Esmaspäeval, 26. jaanuaril, toimus Riigikogu sotsiaalkomisjoni avalik istung, kus arutati üksikvanemate laste elatismaksete tagamiseks riikliku fondi loomist. Riigikogu liige, doktor Vassiljev, esines seal sõnavõtuga, kus tegi ettepaneku steriliseerida naised, kes abielluvad vastutustundetu mehega.

„Miks ta abiellub siis vastutustundetu mehega ja saab temaga veel igavese hunniku lapsi! Minu meelest tuleks selliseid naisi karistada seadusega, kes abielluvad vastutustundetu mehega. Seadus võiks täie karmusega sekkuda ja sellised naised võiks steriliseerida“, teatas Vassiljev.

Vassiljev võis silmas pidada karistusseadustiku kolmanda peatüki teise jao täiendamist. 2. jagu sätestab väärteo eest kohaldatavad põhikaristused ja vastutustundetu mehega abiellumine võiks olla väärtegu, mitte kuritegu. Lisaks rahatrahvile (§ 47), arestile (§ 48) ja sõiduki juhtimise õiguse äravõtmisele (§ 48¹) lisanduks uus säte (§ 48²). Feministeerium valmistas Vassiljevile ette eelnõu sõnastuse:

§ 48² Naisterahvaste sundsteriliseerimine

Kohus võib vastutustundetu mehega abiellumisega seotud väärteo eest kohaldada põhikaristusena naisterahva sundsteriliseerimist munajuhade läbilõikamise või klipside asetamise laparoskoopilise lõikuse teel.

Muuta tuleb ka raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse kolmandat peatükki, mis reguleerib steriliseerimise vabatahtlikkust. § 19 uus sõnastus tuleb:

§ 19 Steriliseerimise vabatahtlikkus

(1) Isikut võib steriliseerida üksnes tema enda soovil, välja arvatud juhul, kui selleks on käesoleva seaduse § 19 lõikes 2 nimetatud põhjus. Sooviavaldus steriliseerimiseks peab olema vormistatud kirjalikult.

(2) Naisterahvast, kes on abiellunud vastutustundetu mehega, steriliseeritakse sundkorras.

Hiljem palus doktor Vassiljev vabandust nende naiste ees, kes tundsid end tema tänaste väljaütlemiste pärast solvatuna. Dr Vassiljev kirjutas oma Facebooki lehel vabanduse: “Uups, oli nüüd käesolev mõttetera pärl või sõnnik, ei saanud isegi aru. Igaks juhuks palun ette vabandust, kui mõnele ei maitsenud :-)”

Feministeerium palub igaks juhuks ette vabandust nende lugejate ees, kes tunnevad end kuidagi solvatuna. :-).

Aasta šovinist on rubriik, kus tutvustame lugejatele ükshaaval silmapaistvaid šoviniste. Aasta lõpus korraldame rahvahääletuse, et selgitada välja võitja ja saata talle diplom.

Loe ka:

Aasta šovinisti valimised: kandidaat nr 2! 

Aasta šovinisti valimised: kandidaat nr 3!