Aasta šovinisti valimised: kandidaat nr 5 on Rein Lang!

Rein Lang on teatrisõber ja endine justiitsminister, kes seadis oma kandidatuuri üles ise. Varjamatu uhkusega teatas Lang arvamusloos, et tema justiitsministriks olemise ajal keeldusid tema ja tema juhitud ministeerium tunnistamast sellist asja nagu naistevastane vägivald.

“Minu kuueaastase justiitsministriks oleku ajal ei tehtud ministeeriumis poliitiliselt vahet, kas mees peksis naist, naine meest, naine naist või mees meest.”

Ja nii see oligi. Kuus aastat suutis kunagine justiitsminister aktiivselt takistada naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise meetmete kasutuselevõttu. Isegi mõistet naistevastane vägivald ei tohtinud riiklikes strateegiadokumentides kasutada. Ei tehtud poliitiliselt vahet, kes peksab keda, kes vägistab keda ja kes müüb keda prostituudiks. Rein Langi maailmas on mehed ja naised täpselt võrdsed vägivallatsejad ja ohvrid ning see, et vägivallas esineb teatud mustreid (nt et perevägivalla puhul saavad raskeid, füüsilisi vigastusi peamiselt naised, et seksuaalvägivalla ohvriks langevad peamiselt naised või et prostitutsiooni ja inimkaubanduse ohvrid on peamiselt naised), ei olnud mingi põhjus erimeetmete kasutuselevõtuks.

“Muidugi teatakse ja aktsepteeritakse justiitspoliitikat kujundavate ja rakendavate inimeste hulgas printsiipi, et võrdseid tuleb kohelda võrdselt ja ebavõrdseid ebavõrdselt, kuid minu ja minu mõttekaaslaste arvates ei saa sootunnus iseenesest olla tänapäeval ebavõrdsuse ega ebavõrdse kohtlemise aluseks. Nii sama töö eest palga maksmisel kui ka kodus panniga äsamisel.”

Kunagine justiitsminister, kes on vastutanud võrdse kohtlemise alase seadusandluse väljatöötamise eest Eestis, ei suuda isegi vahet teha, mis asi on võrdse kohtlemise põhimõte palgamaksmisel (diskrimineerimise keeld) ja milline on sootundlik lähenemine lähisuhtevägivalla ohvrite abistamisel (erimeetmed). Lähisuhtevägivald on valdkond, mille olemasolu on ametlikult tunnistatud alles tänapäeval, mis on paljudes riikides seadustega põlistatud olnud (jah, oma abikaasat võis täiesti seaduslikult vägistada), mille puhul on spetsiaalsed ohvritele suunatud teenused alles viimastel aastatel välja arendatud ning mille ennetamisel ja tagajärgedega tegemisel on just vaja ohvri sugu arvestada. Rein Langi arvates on vägivald aga “kodus panniga äsamine”, mitte ahistamine, jälitamine, vägistamine, kupeldamine, naise tahte vastaselt raseduse katkestamine, peksmine või kägistamine.

Lang on vastu sellele, et “sugu õigustab vägivallatsemist või annab vägivalla eest tugevdatud kaitse”, sest siis läheb asi käest ära: “miks mitte rass, rahvus, keel või muugi tunnus.”

Sugu ei õigustagi vägivallatsemist. Ja pole näinud, et keegi seda kuskil väitnud oleks. Aga vägivalla eest tugevdatud kaitset tuleb anda sellele, kes on nõrgem ja sõltuvussuhtes. Nõrgem olemine või sõltuvus võib olla ajalooliselt välja kujunenud või lihtsalt faktiline asjaolu. See muu tunnus võib olla näiteks vanus (Kas laps ja teda peksev vanem on võrdsed osapooled? Või sügava puudega inimene ja puudeta inimene, kes rusikad ja jalad käiku laseb?). Arvestades laiemat soolise ebavõrdsuse konteksti, on naised sagedamini meestest majanduslikult sõltuvad ega saa esimesel võimalusel jalga lasta. Kehtib kultuuriline muster, mis aktsepteerib seksuaalvägivalda ja lähisuhtevägivalda (kas Rein Lang Aivar Pohlakut tunneb?) ja veeretab süükoorma ohvrite õlule. Ja olemas on ka naiste ja meeste keskmine kaal, pikkus jne.

Aga Rein Lang on uhke oma ignorantsuse üle. Lõpuks kaebab ta veel Ojasoo kaasuse lekkimise pärast:

“Lepitusmenetluse jõudmine avalikkuse ette, kui osalised seda ei soovi, diskrediteerib kogu Eesti õigusemõistmist.”

Siinkohal teeme Reinule (ja talle plaksutanud ajakirjanikele) filmisoovituse: vaadaku möödunud aasta Oscari võitnud Spotlighti.

Spotlight

Kellele oleks kasulik olnud, kui katoliku kirik oleks pedofiiliaohvritega rahus edasi oma salajasi kokkuleppeid sõlmida saanud? Treileri vaatamiseks tuleb teatrisõber Langil vajutada pilti.

Aasta šovinist on rubriik, kus tutvustame lugejatele ükshaaval silmapaistvaid šoviniste. Aasta lõpus korraldame rahvahääletuse. Võitja saab lisaks aule ja kuulsusele ka Feministeeriumi otsepostitusi oma e-postiaadressile.

Tutvu teiste 2016. aasta kandidaatidega siin.

Tutvu 2015. aasta kandidaatidega siin.