Aasta šovinisti valimised: kandidaat nr 1 on Hendrik Toompere!

Alanud on 2016. aasta šovinistide kandidaatide ülesseadmine. Aasta esimestel kuudel lootsime, et saame 2016. aastal raskest tööst puhata ja kandidaate eriti ei teki. Nüüd on selge, et konkurss on sedavõrd populaarne, et tiitlile jookstakse tormi ja käised tuleb üles käärida. Korraldasime šovinistitalgud ja tutvustame nüüd parimaid kandidaate, ükshaaval.

Hendrik Toompere on näitleja ja üks mitmest mõnusast eesti mehest, kes on vastu astunud Istanbuli konventsioonile, mille eesmärgiks on naistevastase ja perevägivalla ennetamine ja tõkestamine. Sest millele veel mõnus eesti mees vastu peaks astuma kui mitte püüdlusele lõpetada naistevastane vägivald?

Toomperele ei meeldi see, et konventsiooniosalised peaksid võtma “vajalikke meetmeid muudatuste propageerimiseks naiste ja meeste sotsiaalselt ja kultuuriliselt määratud käitumisviisides, et juurida välja eelarvamused, kombed, traditsioonid ning tavad, mis tuginevad naiste alavääristamisele ning naiste ja meeste stereotüüpsetele rollidele”. Toompere võrdleb konventsiooni murelikult kommunistidega (“kuuri taga kuul kuklasse”) ja natsidega (“laagrisse ja dushi alla”). Edasi viib ta läbi laiema sotsiaal-majandusliku analüüsi:

“on tekkind yks hulk inimesi kes peavad sajanditevanust normaalset yhiskonnakorraldust mingiks arusaamatuks sodiks. seda enam, et ei kommud ega natsid ega sotsid pole inimestevahelisi suhteid kunagi suutnud paremaks ja toimivamaks teha. traditsioonid pole mitte seepärast traditsioonid, et nende kandjad oleksid harimatud, rumalad, alaarenenud – vaid seepärast, et need on elusõelas selekteerunud kõige optimaalsemad ja valutumad yhiskonnamudelid.”

On irooniline, et naisi alavääristavates traditsioonides näeb Toompere “normaalset ühiskonnakorraldust” ja “kõige optimaalsemat ja valutumat ühiskonnamudelit”. Naistevastane vägivald võib olla optimaalne ja valutu Toompere jaoks, aga küsimus on, kas see on optimaalne ja valutu ka naiste jaoks, kes peksa saavad või vägistamise ohvriks langevad?

Milline on siis see näide, mille Toompere suudab tuua kombe kohta, mis tugineb naiste alavääristamisele? Loogish – see on naisega kontserdile jalutamine, käe alt kinni hoides. Toompere hoiatab, et reeglite rikkujaid tabab konventsiooni tõttu tulevikus ei midagi vähemat, kui näljasurm.

Boonuspunkte saab ta selle eest, et tema näljasurma appikarjet on laikinud inimõiguste spetsialist Varro Vooglaid.

Aasta šovinist on rubriik, kus tutvustame lugejatele ükshaaval silmapaistvaid šoviniste. Aasta lõpus korraldame rahvahääletuse. Võitja saab lisaks aule ja kuulsusele ka Feministeeriumi otsepostitusi oma e-postiaadressile.

Tutvu teiste 2016. aasta kandidaatidega siin.

Tutvu 2015. aasta kandidaatidega siin.