Feminismimüüt nr 1 – kõik feministid vihkavad mehi

See müüt on nii globaalne, et on lausa igav. Enamikul feministidest on kodus isad, abikaasad ja pojad ja kui feministid midagi vihkavad, siis ebavõrdsust. Ja seda ka siis, kui ebavõrdsus puudutab mehi, sest mehelikkuse normid (loe – teeni raha, tee tööd, ära ole mingi pehme vennike, kes tahab lapsega kodus passida) rõhuvad mõnda meest täpselt samamoodi nagu naiselikkuse normid naist (loe – sa ei peagi saama sama palju palka kui mehed su tööl. Sa ju oled meil nagunii selline koduhoidja ja hoolitseja). Feministid tahavad lihtsalt, et naises nähtaks vajadusel küll erinevat, ent samaväärilist inimest, kelle töid ja tegemisi ei peetaks ühiskonnas ebaväärtuslikumaks. Kusjuures väiksem väärtus võib peita end milles iganes, näiteks Eestis valdavalt naiste pärusmaaks jäänud õpetajatöö väikses palgas, kodutööde töise ja väga väsitava olemuse märkamata jätmises ja vaid naise õlule asetamises või siis kõige labasemas tänavaahistamises, mida on kogenud ilmselt iga Eestimaa naine, hoolimata vanusest, rahvusest vm.

Muidugi on ka feminismil erinevaid suundi, mõni rohkem ja mõni vähem radikaalne, aga neid on igas sotsiaalses liikumises, ning feminismi põhislogan seisneb selles, et tagada kõigile võrdsed võimalused, sõltumata soost, aga miks ka mitte – rahvusest, sotsiaalsest klassist jpm. Kui aga mõnele mehele tundub, et  samade võimaluste nõudmine naistele teda kuidagi diskrimineerib, siis tasub tal endalt küsida, kas ta vahest võtab oma soost tulenevaid privileege nii vaikimisi, et ei märkagi neid enam? Ehk siis empaatiavõimet rohkem! Pealegi ei võta naistele võrdsete võimaluste ja õiguste andmine meestelt midagi ära. Teisisõnu, millegi pooldamine ei tähenda, et oled millegi vastu, ning naistele võrdsete võimaluste soovimine ei seostu kuidagi meeste vihkamisega. Või kui, siis ainult tõesti juhul, kui mitte soovida naistele meestega võrdseid võimalusi – siis sobib meeste vihkamise kuulujutt levitamiseks küll hästi. Ja muide, feminism võib olla väga otseselt meeste asi, sest ajalugu on näinud küllaga meesfeministe – aga sellest juba teine kord.