fbpx

Ma olen feminist, aga mitte selline. Märkmeid TALFFi venekeelsest vestluringist

Foto: Priscilla du Preez, Unsplash

Kas mäletate hetke, kui olite valmis tunnistama: „Olen feminist“? Kas seda oli lihtne teha või tulid need sõnad raskelt? Vahest kahtlete veel praegugi või olete kindel, et feminism ei ole teie jaoks? See arutlus on kokkuvõte Tallinna feministlikul foorumil toimunud venekeelsest vestlusringist Ma olen feminist, aga mitte selline”. 

End feministina määratleda ei pruugi olla üldse lihtne.

Iseenda mõistmiseks hakkame end teistega võrdlema. Kas ma olen feminist? Aga kes on üldse feminist, mida ta teeb ja millesse usub? Kas see langeb kokku sellega, mida teen ja millesse usun mina? Terminitele „feminism“ ja „feminist“ ei anna erinevat tähendust mitte ainult kõrvalised isikud, vaid ka feministid ise. Üksteisest täiesti erinevaid feministe jälgides läheb otsustamine veelgi raskemaks.

— Ma austan ja armastan mehi enda elus. Kas mind võib pidada feministiks?

— Ta kasvatab lapsi ega käi tööl, ta on mehe ülalpeetav. Kas see on siis feminism?

— Feminism on lesbidele, aga mina ei ole ju lesbi.

— Ma häbenen enda keha, menstruatsiooni ja ülekaalu, aga feministid ei ole sellised. Nad on julged! Ma ei ole nendega ühinemiseks valmis, mind naerdaks välja.

— Oleksin feminist, kui ei oleks neid vihaseid feministe, keda kõik vihkavad. Ma ei taha, et mind nendega seostataks.

— Kui minust saab feminist, kas ma pean siis tegema rohkem kui praegu? Veel rohkem?

Psühhoterapeutidena teame, et selline eneseanalüüs aitab meil ennast paremini mõista, oma võimalusi avardada ja julgelt iseendana elada. Sellised vestlused annavad enesekindlust, eneseusku, lähedust ja tuge. Ja need vestlused on meeldivad – häid asju ei ole elus ju kunagi liiga palju.

Pildil sõbrad ja TALFFi töötoa korraldajad Sasha Gartman (vasakul) ja Aleftina Shaulskaya

Kuna oma seisukohtade ühine analüüsimine on jagamist väärt kogemus, võtsime suure entusiasmiga vastu ettepaneku korraldada festivalil TALFF ühe töötoa. Pakkudes abi ja otsides ressurssidele ligipääsu praktiseerime samuti feminismi, see on üks viis teha feminismi. Peale selle oli meil hea meel „omadega” tuttavaks saada. 

To see the Aside click here.To hide the Aside click here.
Mulle meeldib rääkida sõbrannadega olulistest asjadest. Me ei õpeta üksteist, vaid õpime üksteiselt. Koos Aleftina Šaulskajaga on meil kombeks kompida sageli oma feminismi piire: milline on meie feminism, kuidas me seda väljendame ja mida see meie jaoks tähendab. Oleme erinevad ja väljendame ka feminismi erinevalt, kuid meil on siiski palju ühist.
Töötuba „Ma olen feminist, aga mitte selline“ toimus veebis, mis on meie jaoks uus formaat. Kuna töötoa jaoks oli eraldatud päevane aeg tööpäeval, arutasime ettevalmistuse ajal, mida teha siis, kui osaleb ainult üks inimene, või kolm. Meid oli siiski rohkem.

Töötoast võtsid osa nii need, keda me ei olnud kunagi näinud, kui ka Feministeeriumi liikmed ja meie sõbrad. Zoomi aknakestest paistis nii mõndagi: kes lebas, kes kõndis ringi, kes suitsetas või jõi kohvi. Mõni nihutas kassi kaamera eest eemale. Tundsin, et pooleteisest tunnist jääb meile väheks.

Otsustasime, et ürituse formaat peab olema meie mõistes feministlik, seepärast korraldasime loengu või meistriklassi asemel töötoa, kus igaüks saab oma arvamust avaldada. Igal inimesel on oma ainulaadne kogemus, mille põhjal saab ta olla õpetaja, tutvustada uusi vaatenurki ning suunata ennast ja teisi uute vaatenurkade juurde.

To see the Aside click here.To hide the Aside click here.

Enda feministiks pidamine tähendab seista kellegi kõrvale ja öelda, et olen nagu nemad. 

Kuid kes on need „nemad“? Millised nad on? Kas ma olen ikka nende moodi?

„Ei tea. Kui ma ka olen feminist, siis teistsugune.“

Anda igaühele võimalus oma kogemusest rääkida on vajalik ka seetõttu, et naise kogemust on traditsiooniliselt peetud ja mõnel pool peetakse veel praegugi n-ö argiseks ehk ebaoluliseks ning see on olnud nõrgalt esindatud. Seepärast on meil ennast raskem mõista ja aktsepteerida. Kuidas me teame, kes me oleme, kui me ei näe ega kuule endasuguseid? Kellelt me õpime, kui meil ei ole võimalik saada osa nende kogemusest? Kuidas me kokku saame, kui meie hääl ei kõla? Meie jaoks oli tähtis üksteist kuulata.

Paigutasime vastused küsimustele virtuaaltahvlile, et igaüks saaks rääkida oma väärtustest ja kogemusest. Iseenda aktsepteerimine, oma seisukoha väljendamine ja teiste naiste arvamuse kuulamine on samuti feminismi praktiseerimine.

To see the ”center” click here.To hide the ”center” click here.
Allpool saate lugeda, mida osalejad rääkisid, kuid mul on teistsugune ettepanek. Püüdke esmalt ise kahele küsimusele vastata ja seejärel võrrelge oma vastuseid osalejate omadega. Nii saate feminismi ise läbi tunnetada ja avastada, milline võib feminism veel olla. Võib-olla leiate enda jaoks midagi kasulikku ja meeldivat.

Küsimused

Milleks mulle feminism?

Kuidas ma feminismi praktikas kasutan?

Pange kirja esimene asi, mis pähe tuleb. See ei ole eksam, siin puuduvad õiged vastused.

Osalejate vastused. Allpool leiate vastuste tõlked suvalises järjekorras

Milleks mulle feminism?

 • Saan teha, mida tahan
 • Rohkem võimalusi
 • Pakub rahalist, emotsionaalset ja füüsilist vabadust. Turvalisus
 • Vabadus
 • Et teha end kuuldavaks
 • Et saada tagasi enda jõud
 • Sisemine tugevus
 • Tugi
 • Sisemine õigus
 • Et tunda toetust
 • Et tunda end täisväärtuslikuna
 • Teadmine, et ma ei ole üksi, vaid osa millestki suuremast
 • Keha aktsepteerimine!!!
 • Tahan väga, et linnakeskkond oleks naistele mugavam!
 • Tahan elada maailmas, mis mulle sobib ja tunneb mind teaduslikust vaatepunktist
 • Võrdsus ja õiglus
 • Turvaline maailm minu tütrele
 • Teadmised
 • Iseenda mõistmine
 • Teadlikkus
 • Et anda naistele hääl ja levitada feministlikku sõnumit
 • Tahan, et kõik oleksid feministid: arstid, politseinikud, poliitikud, sõdurid, õpetajad
Osalejate vastused. Allpool leiate vastuste tõlked suvalises järjekorras

Kuidas ma feminismi praktikas kasutan?

 • Feministina toetan naisi, valiku korral eelistan tööl võtta naisi
 • Toetan ja eelistan naisi
 • Kasutan naissoole viitavaid sõnalõppe
 • Ei tauni kalduvust feminismile
 • Toetan teadlikku suhtumist emadusse
 • Kunsti kaudu … anda hääl
 • Loon turvalist naiste ja feministlike meeste kogukonda
 • Ei toeta ilustandardeid
 • Püüan elada soostereotüüpe tähele panemata
 • Toon esile stereotüübid ja kirjutamata reeglid ning ületan need
 • Väärtustan naiste tundeid
 • Kuulan naisi ja usaldan nende kogemust
 • Pean end feministiks
 • Ütlen vabalt oma seisukoha välja
 • Ütlen julgelt välja, kui miski pole õige
 • Olen suhtes, kus kohustused on võrdselt jagatud, ja kannan selle üle ka teistesse suhetesse
 • Loon suhteid
 • Ma ei püüa olla abiks eranditult kõigile
 • Täidame koduseid kohustusi võrdselt
 • Kui olen väsinud, siis puhkan
 • Räägin naistele, et neil on õigus puhata
  Lahutus ja kõik sellega seonduv
 • Tuletan meelde, et maailmas on palju vägevaid naisi. Kuid ajaloos ei ole neil olnud aega/võimalusi end teostada
 • Ei toeta meedias levivat naistevihkamist
 • Õpin
 • Arutlen
 • Arendan end sisemiselt

To see the ”center” click here.To hide the ”center” click here.
Milliseid emotsioone need vastused teis tekitasid?

Kas miski üllatas või tundus veider? Millised vastused rõõmustasid?

Millest tahaks veel rääkida?

Millised vastused oleksid justkui teie enda kirjutatud? Millised vastused puudusid?

Me ei tõlgendanud töötoas vastuseid, sest tahtsime, et igaüks saaks teha oma järeldused, võrrelda teiste lugusid enda omadega, võtta siit kaasa selle, mis sobib ja jätta kõrvale kõik muu, mis ei sobi. Meie eesmärk oli heita kõrvale traditsiooniline süsteem, mis on üles ehitatud teadmiste edasiandmisele ülevalt alla, ning toetada isiklikku, ehtsat ja praktilist arengut, mis tuleneb elust endast.

See vastuste kogum on tööriist, mis aitab määratleda oma väärtusi, avardab praktiseerimisvõimalusi ja aitab selgusele jõuda, milline on teie enda isiklik feminism.

Foto: Bewakoof, Unsplash

Oma avastuste ja ideede jagamine on samuti üks feminismi väljendamise viis. Siin on mõned näited tagasiside kohta. (Töötoa reeglite järgi ei ole lubatud jagada võõraste isiklikke lugusid. Küll aga tohib (ja isegi tuleb) jagada mõtteid ja arvamusi.)

Meil on raske end määratleda ja seega ka endasuguseid leida. Enda määratlemine on hirmutav, sest „omasid“ ei ole kõrval. See suletud ring tuleks kuidagi katkestada.

On huvitav hiljem tahvlit vaadata ja aru saada, et ma tegelikult kasutan praktikas päris paljut!

Feminism on vabaduse väärtus. Erinevalt teistest teemadest leiame me siin ühisosa. Räägime küll erinevatest asjadest, kuid on ka ühisosa, mis tekitab turvatunde.

Huvitav, millistes olukordades ma ennast feministiks pean? Pean end feministiks – kas käitun seetõttu teataval viisil või on mul lihtsalt selline elustiil ja ma käitun nii loomulikult, ilma ideoloogilise seoseta?

Oleks huvitav aru saada, kellele ja mis põhjusel oleks meil piinlik tunnistada, et oleme feministid, ja kellele mitte. Kas seda peab tõesti kartma?

Ma ei ole olnud olukorras, kus võiksin end feministiks kuulutada, kuid ma elan nende väärtuste järgi.

Huvitav oleks teada saada, millised eeltingimused sunnivad naisi end määratlema ja end feministiks kuulutama, kui vajadust selleks ei ole. Ma küll elan nii, aga milleks endale silti külge kleepida?

Feminism on lihtsalt tavaline elu. Ma tahan, et see muutuks normiks ja ma ei peaks selleks end kuidagi nimetama või keegi olema!

Mina tulin siia uudishimust ja mul oli hea meel tõdeda, et leidsin siit inimesed, kellega leidsin ühise keele ja jagan samu väärtusi.

To see the ”center” click here.To hide the ”center” click here.
Oma seisukoha väljaütlemine aitab leida hingesugulasi, olla osa kogukonnast ja levitada oma ideid. Ent see ei ole kohustus: toimige nii, nagu on teile mugavam. See, kuidas me elame, on olulisem kui see, kellena end määratleme.

Panin tähele, et paljud vastused olid puhkamise kohta. Ma ei ole kunagi mõelnud, et puhkamine ja feminism võiksid olla kuidagi seotud.

See oli väike arvamusfestival. Tahaksin, et see ei oleks nii väike, vaid normaalsuuruses!

Ma ei ole varem sellele mõelnud, et ei suuda leida hingelt lähedasi sõbrannasid põhjusel, et mul on neile nõudmised, mis on oma olemuselt naistevaenulikud. Endasse suhtusin samamoodi, aga enda eest ei põgene.

Tundub, et väljendasin oma seisukohti esimest korda emakeeles. Tavaliselt teen seda eesti või inglise keeles. See mõjus teistmoodi, mida on raske selgitada.

Kuulasime tagasisidet ja kohtumine tundus alles algavat, mitte lõppevat.

Oleksime tahtnud küsimusi edasi arutada, arvamusi kuulda, ennast ja teisi lähemalt tundma õppida.

Kõige tähtsam on see, et iga osavõtja sai võimaluse arvamust avaldada ja olla ära kuulatud. Soovime seda korrata: kohtuda, kuulata, arutada, koos olla, kuidas me end ka ei nimetaks.

Arvan, et feminism on just selline, milliseks meie selle teeme, oma käitumisega.

Ja kui oleme feministid, siis sellised, nagu päriselt oleme.

Teistsugused?

Sellised.

Meie.

9
FacebookTwitterEmail

Toeta meid!

Sinu annetus aitab Feministeeriumit töös hoida — algatada uusi projekte, tasuda kaaskirjutajatele ja arendada kohalikku feministlikku mõtet.

Anneta

Loe ka

Sõnastik. Klaaslift

Klaaslifti metafooriga (ingl glass escalator) viidatakse nähtusele, kus meestel on suurem tõenäosus kogeda kiiret edu valdkonnis, milles on ülekaalus naised…

Hoia end meie tegemistega kursis

Feministeeriumi uudiskiri ilmub iga kuu alguses. Loe eelmisi uudiskirju siit.