Oktoober. Feminism kui tegevus, mitte silt

Feministeeriumi toimetus saab ikka ja jälle küsimusi, mis puudutavad enda või teiste feministina defineerimist. Kes on feminist, kes mitte? Kas lähisuhtevägivalla probleemile järjepidevalt tähelepanu pööranud president Kaljulaid on feminist, kuigi ta ütles, et ta ise end selleks ei pea? Raske öelda. Kuid võibolla ei olegi see nii oluline, kuidas keegi ennast määratleb. Viljakam oleks keskenduda sellele, kuidas feminismi “teha”.

Kuidas olla solidaarne, kaasav ja arvestada erinevaid kogemusi maailmas, kus teaduspõhisust, naiste õigusi ja solidaarsust vähemustega raamistatakse radikaalsuseks ja seda radikaalsust omakorda negatiivseks? Kuidas luua turvalisemat keskkonda feministliku kogukonnana, kohalikul tasandil ja laiemalt? Kuidas sõnastada ühiseid eesmärke, kasvada liikumisena tugevamaks, et seista vastu ekspluateerivatele tavadele ja inimõigusi eiravatele poliitilistele jõududele? Kuidas rakendada feministlikku eetikat oma igapäevaelus? Milline on feministi vastutus? 

Neid küsimusi tasub küsida just nüüd, momendil, kui pandeemia käigus suuremaks kärisenud ühiskondlik ebavõrdsus on saanud selgema kuju. Seda tasub küsida ka sellepärast, et feminismiteemad on pälvinud üha rohkem kõlapinda ja pakuvad platvormi järjest uuteks diskussioonideks nii ajakirjanduses kui ka poliitikas. Samas kasutatakse feministlikke sõnumeid üha enam vahendina, mille abil müüa mistahes kaupa ning poliitilisel areenil on võimalik koguda plusspunkte, raamistades ennast nii feminismi pooldaja kui ka vastasena. 

Olukord nõuab feministlikku analüüsi ja aktivismi panust, et luua majanduslikult, poliitiliselt ja kultuuriliselt võrdsemat ja paremat kohta, kus elada, arvestades kõikide inimeste võimalusi ja vajadusi.

Kõiki neid küsimusi saab arutada nii asjalikus kui ka lõbusas vormis Tallinna feministlikul foorumil TALFF, mis toimub 2.–5. novembril.

Mida TALFFilt oodata?

Kõigepealt suuremat ligipääsetavust kui varem, sest enamik festivali üritustest toimub veebis. 

Aktivistid Islandilt ja Baltimaadest räägivad, millised on nende feministlikud töötavad. 

Feministeeriumi külalisautor Sara Arumetsa tutvustab oma ettekandes ideed, et sooline üleminek võiks olla kollektiivne feministlik praktika. 

Femínísk fjármál Islandilt avab sootundliku eelarvestamise põhimõtteid ja The Gender Photographer Rootsist peab loengu ja juhib töötuba, kus käsitleb sooliste stereotüüpide äratundmist meedias. 

Kokkame koos Rootsi kunstniku Petra Baueri ja Tensta-Hjulsta naistekeskuses tegutseva K.Ö.K kollektiiviga. 

Nädala lõpus kutsuvad Aet Kuusik ja Rebeka Põldsam festivali ainsale näost-näkku kohtumisele, kus arutame, kuidas vestelda feministlikus kogukonnas olulistest, ent keerulistest küsimusest, kartmata ülesõitmist või lahendamatut konflikti.

Täpse programmi koos registreerimise võimalustega avaldame festivali kodulehel järgmisel nädalal. Üritusi on nii eesti, inglise kui ka vene keeles. Peaaegu kõik üritused toimuvad veebis ja on kodulehel järelvaadatavad.

Foorumi lõpetab 5. novembril pidu Tallinna Möku baaris, kus muuhulgas astuvad üles drag king Eeben Früülep ja burleskiartist Misty Mosquito.

Kleepsuvõistlus ootab pulbitsevaid loomehingi

Kutsume kõiki argikritseldajaid ja loomehingi osalema feministlike kleepsude võistlusel. Nüüd on täpselt see aeg, kus paberile panna see üks mõte, mis on ammu kuklas istunud. Kaotada on vähe, võita aga honorar ja, mis seal salata, võimalus enda loomingut linnaruumi kleebituna näha. Feministlik sõnum võib olla esitatud nii pildi kui ka teksti kujul, aga oodatud on ka fotod või käsitsi joonistatud tööd. Peaasi, et tegemist on originaalloominguga just selleks võistluseks. Mõõt võib maksimaalselt olla 10 cm ja võimalusel saada meile vektorfail, kuid formaat pole määrav. Kümne parima töö autorile tasume honorari. Tööd trükime kleepsudena ja levitame TALFFi raames! Sinu loomingut ootame hiljemalt 15.10.2021 meilile talff@feministeerium.ee.