Kaia Iva: eesmärk on see, et isad reaalselt osaleksid laste kasvatamises

Eelmisel nädalal juhtus kauaoodatud ime, kui IRL nimetas ametisse oma esimese naissoost ministri. Feministeerium püüdis kohe värske sotsiaalkaitseministri Kaia Iva kinni ja küsis temalt prioriteetide, kooseluseaduse ja võimaliku isakuu kohta. Lisaks uurisime, milline võiks olla konservatiivne poliitika, mis naisi rohkem kõnetaks ning kui palju maksis tema käekott.

Palju õnne ministriameti puhul! Alustame kõige olulisemast. Millist käekotti kannate ja palju see maksis?

Aitäh! Jah, tähtsad asjad ikka kõigepealt. Käekott on mahukas ja hindamatu.

Kas olete palju pidanud sellistele küsimustele oma poliitikukarjääri jooksul vastama?

Ei, neid pole ülemäära olnud. Ma arvan, et küsimused näiteks laste ja pere kohta on pigem tunnustavad kui ahistavad. Ning kui keegi soovib rääkida moosi keetmisest või õunakookidest, siis võin ka seda teha, sest mulle meeldivad mu hobid ja nendega tegelemine ei vähenda mu oskusi poliitikuna. Vastupidine arvamus kõneleb küsija-arvaja kohta rohkem kui minu kohta.

IRLil on seni silma paistnud sellega, et ei nimeta naisi ministriks. Kuidas erakonna naised seda välja kannatanud on ja mis nüüd juhtus?

Ju siis on seni rahvatarkust, et tark ei torma, ülimalt hoolsalt järgitud. Eks nüüd võeti siis pisut pikem samm.

Millised on teie prioriteedid sotsiaalkaitseministrina?

Minu arvates on väga oluline leida need lahendused, kuidas aidata inimesel, perel iseseisvalt ja väärikalt hakkama saada. See on valitsuse/ühiskonna ühine ülesanne. Seda, et sotsiaalministeeriumi haldusalas on pensionid ja puuetega inimesed, teatakse hästi.  Selle kõrval tahaksin rohkem tähelepanu pöörata lastele ja peredele: toetada vanemlust, et pered oskaks suurendada laste sotsiaalseid oskusi; aidata mõistlike peretoetustega kaasa majanduslikule turvalisusele; tagada vanemliku hooleta või väärkoheldud lastele tõhus ja kiire abi. Teine läbiv teema on igapäevaste sotsiaalküsimuste üle otsustamine ja teenuste pakkumine viia koos rahaga kohaliku omavalitsuse tasemele. Selle eelduseks on võimekad omavalitsused, seega on riigireform hädavajalik.

Sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine on sotsiaalkaitseministri vastutusvaldkonnas. Millised on teie prioriteedid nende teemade puhul?

Võrdsuspoliitika küsimused kuuluvad nüüdsest tervise- ja tööministri (Jevgeni Ossinovski, toim) vastutusalasse.

Uus valitsus lubab koalitsioonileppes sellist vanemahüvitise süsteemi, mis toetab laste kasvatamise jagamist vanemate vahel. Kas see tähendab, et lõpuks ometi tuleb isadele mõeldud hüvitis?

Hüvitised ja puhkused võiksid olla sellised, mida võib kasutada nii ema kui ka isa. Eesmärk ei ole maksta hüvitist tingimata isa pangaarvele, vaid see, et isa reaalselt osaleks laste kasvatamises.

Feministeeriumi toimetajaskonnas on igasugused peremudelid esindatud. Meist rohkem kui pooled on registreeritud kooselus või suisa abielus, meil on kokku nii palju lapsi, et võiks peaaegu jalgpallimeeskonna moodustada. Meile on toimivat kooseluseadust vaja. Teie aga hääletasite selle vastu. Nüüd vastutate ministrina perepoliitika valdkonna eest. Kas teie seisukoht on praeguseks muutunud?

Minu seisukoht kooseluseaduse osas ei ole muutunud: sellist (teadlikku) praaki ei tohiks seadusandja kunagi toota.

IRLi valijaskonnas on keskmisest enam mehi. Milline võiks olla konservatiivne poliitika, mis naisi rohkem kõnetaks?

Meil pole vähimatki meesvalijate vastu :). Nii meestele kui ka naistele tahame pakkuda ausat ja hoolivat poliitikat. Ma loodan, et see kõnetab ka naisi.